Information om fjärrlån till bibliotek

Beställningar görs om möjligt via tjänsten Libris fjärrlån. Beställningar utanför Libris Fjärrlån görs via Fråga biblioteket.

Boklån är kostnadsfria inom Norden. Artikelkopior skickas mot en avgift.

Vid frågor om beställningar kontakta Fråga biblioteket.

Vi levererar artiklar ur tryckta och elektroniska tidskrifter via e-post till svenska, offentligt finansierade bibliotek. Artikeln måste skrivas ut och lämnas till låntagaren i pappersform enligt gällande lagstiftning.

Övriga bibliotek kan få artiklar skickade med vanlig post.

Pris

Artikel Boklån
Bibliotek i Norden 80 kr (1-39 sidor) Gratis
Bibliotek utanför Norden 2 IFLA-vouchers (1-19 sidor) 2 IFLA-vouchers

Låneregler för fjärrlån

  • Monografier - Öppen lånetid, 30/90 dagar och två omlån
  • Tidskrifter - utlånas ej, men artiklar kan beställas mot en avgift
  • Kurslitteratur - utlånas ej
  • Svenskt småtryck (upp till 32 sidor) - utlånas ej, kopieras mot avgift 80 kr.
  • Läsesalslån kan lånas ut till bibliotek med läsesal
  • Svensk skönlitteratur  - utlånas ej, med undantag för högskole- och universitetsbibliotek och utländska bibliotek
  • Specialsamlingar och tryckt material utgivet före 1851- utlånas ej