Beställ digitalisering

Du kan beställa digitala kopior av allt material i bibliotekets samlingar som inte är upphovsrättsskyddat. Biblioteket erbjuder digitala kopior av hög kvalitet för olika ändamål, till exempel visning på skärm eller reproduktion i tryck.

När du beställer digitala filer bidrar du till att fylla Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Efter att de digitala kopiorna levererats till dig blir de beställda filerna sökbara och gratis nedladdningsbara för allmänheten.

Innan du beställer

Försäkra dig först om att materialet inte redan är digitaliserat. Sök i Alvin och DiVA:

Från dessa båda databaser laddar du ner digitala kopior utan kostnad.

Beställ en hel tryckt bok

En hel bok tryckt före 1920 och som inte längre är skyddad av upphovsrätt beställer du lättast direkt i katalogposten via tjänsten E-books on demand (EoD). EoD-funktionen finns i bibliotekets söktjänst, i Katalog -1962 och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Beställ en handskrift, notskrift, karta eller Bild

Använd Beställningsformulär för digitala kopior om du vill beställa en del av ett verk eller material som inte finns i bibliotekskatalogerna, till exempel en handskrift, en notskrift, ett fotografi eller en karta. Om materialet är upphovsrättsskyddat kommer vi att erbjuda dig kopior på papper.

Pris, leverans och betalning

Se Prislista för digitalisering

Villkor för publicering

Om du vill publicera något ur bibliotekets samlingar rekommenderar vi att du använder våra professionellt framtagna digitala kopior. Om det avbildade verket är upphovsrättsskyddat behöver du skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning.

Källhänvisning till material som publiceras, i tryck eller elektroniskt, kan anges enligt följande: Upphovsperson: (upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum eller placering).

Digitalisera din äldre avhandling

En stor del av Uppsala universitets vetenskapliga produktion innan 2003 finns inte i digital form. Biblioteket erbjuder dig som har disputerat vid Uppsala universitet hjälp att digitalisera din doktorsavhandling och göra den öppet tillgänglig i DiVA. Den blir då även sökbar i bland annat LIBRIS, SwePub och Google Scholar.

Vi behöver ditt godkännande för att kunna digitalisera och publicera din avhandling. Ladda ner avtal för godkännande för digitalisering och publicering.
Skriv ut, fyll i och signera godkännandet. Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se

Erbjudandet gäller ej licentiatavhandlingar.

Senast uppdaterad: 2023-02-16