Digitalisering

Biblioteket bedriver betydande digitalisering av unikt och svåråtkomligt material till forskningens och allmänhetens nytta.

Allt som universitetsbiblioteket digitaliserar blir direkt sökbart och fritt tillgängligt för alla. Vi lagrar och publicerar filerna i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv som förvaltas och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek.

Vi eftersträvar ett arbetsflöde som är så kostnadseffektivt och kvalitetssäkert som möjligt. Där ingår planering, samordning och produktion med delar som konservering, katalogisering, skanning/digital fotografering, bildbehandling, lagring och publicering. Läs mer om hur vi arbetar i Riktlinjer för digitalisering vid Uppsala universitetsbibliotek.

Ett långsiktigt mål är att digitalisera allt material som våra användare kan vara intresserade av men av praktiska skäl måste prioriteringar göras. Som användare kan du bidra och påverka vilka samlingar som blir digitaliserade.

Använda digitala samlingar

Digitala samlingar - ett urval digitaliserade verk och samlingar från Uppsala universitetsbibliotek

Vad ska vi digitalisera? - Lämna önskemål

Universitetsbiblioteket vill så klart att de digitala samlingarna ska komma till så stor nytta som möjligt och tar gärna emot önskemål på material som vi kan digitalisera. Du kanske vill använda dem i ditt examensarbete, din forskning eller undervisning? Skicka gärna ett förslag till oss, med en motivering varför just detta material skulle vara prioriterat. Vi är särskilt intresserade av sådant som utgör en hel samling (t.ex. material med samma proveniens eller upphov, en årgång eller ett tema) och uppfyller bibliotekets urvalskriterier:

  • Material som saknar juridiska hinder för publicering och spridning.
  • Unikt material, det vill säga sådant material som inte finns på något annat bibliotek, arkiv eller museum. Ett exemplar eller en samling kan också vara unik genom t.ex. sin proveniens eller sin samlingstillhörighet.
  • Material som har ett stort allmänt intresse.
  • Skört material som behöver skyddas från slitage.
  • Material som inte redan finns digitalt.

Är det endast ett fåtal verk som du är intresserad av, eller om du behöver materialet inom de närmaste veckorna så hänvisar vi dig till att beställa digitalisering.

Vi planerar och genomför digitaliseringsprojekt

Kontakta oss om du planerar att söka pengar för ett projekt där digitalisering ingår. Biblioteket har en väl definierad process och ansvariga roller inom digitalisering. Detta tillsammans med ett utvecklat systemstöd för lagring och publicering i Alvin gör biblioteket till en partner som bidrar till att du lättare kan förverkliga ditt projekt.

Vi hjälper dig med kostnadsberäkning och planering av det praktiska arbetet.
När du har fått finansiering utser biblioteket en kontaktperson för ditt projekt.

Digitalisering på beställning

Du kan beställa digitala kopior av allt material i bibliotekets samlingar som inte är upphovsrättsskyddat. Priser och leveranstid hittar du i prislistan. De digitala kopiorna levereras till dig och blir samtidigt sökbara och gratis nedladdningsbara för allmänheten i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Beställ digitalisering

Samlingar som biblioteket digitaliserar just nu

Senast uppdaterad: 2022-07-21