Bibliotekets instruktionsfilmer

Kom igång

Hitta och värdera

Hitta rättskällor

Kom igång

Vad är biblioteket?

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8075

Ansök om lånekort

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8079

Hitta böcker

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8077

Stöd till dig med läsnedsättning - biblioteket
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8081

Att använda biblioteket (ansök om lånekort, hitta böcker samt kort information om stöd till studenter med läsnedsättning)

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8076

Hitta och värdera

Bibliotekets söktjänst

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8088

Använda och kombinera dina sökord

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8170

Sökteknik

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8048

Källa på det? - en film om källkritik

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/9105
 

Hitta rättskällor

Hitta artiklar ur svenska tidskrifter


Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8861

Hitta förarbeten


Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8862

Hitta lagkommentarer


Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8860