Bibliotekets instruktionsfilmer

Om biblioteket

Hitta och värdera

Hitta rättskällor

Referenshantering

PubMed

Kom igång

Våra studieplatser


Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/12104

Hitta och värdera

Använda och kombinera dina sökord

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8170

Före sökning - Formulera sökfråga och sökord

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8048

Är det bara att googla eller? – Fördelar och nackdelar med olika databaser
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/11129

Källa på det? - en film om källkritik

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/9105
 

Att sammanställa forskning – Systematiska översikter inom medicin och hälsa

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/9431

Hitta rättskällor

Hitta artiklar ur svenska tidskrifter
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8861

Referenshantering

Referenser – Ska det verkligen vara nödvändigt?
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/video/9678

Referensen och dess underliggande beståndsdelar
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/video/10873/

Zotero på 3 minuterDirektlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/video/9978/

PubMed

PubMed enkel sökning

PubMed avancerad sökning

Senast uppdaterad: 2022-09-06