Skapa länkar till bibliotekets e-resurser

Om du vill länka till en e-resurs som universitetsbiblioteket tillhandahåller (exempelvis en artikel eller e-bok) är det viktigt att lägga till ett så kallat proxy-förled för att åtkomsten ska fungera även om användaren befinner sig utanför universitetets nätverk. Observera att fjärråtkomst endast är möjligt för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet.

Det proxyförled som ska klistras in framför adressen i webbläsarens adressfält är:

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=

En direktlänk med proxyförled kan se ut exempelvis så här:

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://accessmedicine.mhmedical.com/

Det är också viktigt att använda beständiga länkar till artiklar och e-böcker. Om du kopierar URL:er direkt från webbläsarens adressfält inkluderas ibland sessionsdata, vilket kan leda till att länken inte fungerar vid ett senare tillfälle.

Många förlag, som exempelvis EBSCO, tilldelar sina artiklar permanenta URL:er. Det kan exempelvis stå ”Bookmark this page as” eller ”Persistent link to this article”. Dessa länkar kan utan problem användas i kurslitteraturlistor, etc.

Andra förlag, som exempelvis Elsevier Science Direct, tilldelar varje artikel en så kallad DOI (Digital Object Identifier). Dessa är permanenta och fungerar även om innehållet flyttas till en annan URL. Ett exempel på en DOI är 10.1016/j.jasrep.2016.03.045. För att länken ska fungera lägger du http://dx.doi.org/ framför DOI-koden. Tillsammans med proxyförledet får länken följande utformning:

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.03.045