Åtkomst till bibliotekets e-resurser

Åtkomst för studenter, forskare, och andra verksamma vid Uppsala universitet

När du befinner dig på campus behöver du inte logga in någonstans. Om du däremot vill använda våra e-resurser på distans finns dessa tre alternativ:

1. Inloggning via bibliotekets webbplats
Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på bibliotekets webbplats. Utanför universitetet behöver du logga in efter att du klickat på en länk. Logga in med användar-ID och lösenord A.

2. Universitetsnätet via VPN
Du kan också komma åt våra resurser utanför universitetsnätet genom att ansluta din dator med en VPN-tjänst. Tjänsten är bara tillgänglig för anställda vid universitetet. Därefter behövs ingen ytterligare inloggning.

3. Skapa direktlänkar till specifika resurser
Du kan själv skapa direktlänkar till enskilda artiklar, böcker eller andra e-resurser. Med en sån länk behöver du inte gå via bibliotekets webbplats eller använda VPN för att komma åt just den resursen.

Åtkomst för anställda vid region Uppsala

På sidan Sök information – E-biblioteket på Akademiska sjukhusets webbplats hittar du de e-resurser som regionen prenumererar på. När du befinner dig utanför regionens nätverk loggar du in med ditt personliga organisationskonto på samma sätt som när du loggar in på dator och e-post. På arbetsplatsen sker inloggningen automatiskt.

Åtkomst för övriga användare

Du som inte är knuten till universitetet eller Region Uppsala är välkommen att använda våra e-resurser på plats i biblioteket. Du kommer bara åt e-resurserna på våra publika datorer, inte via Wi-Fi.

Senast uppdaterad: 2023-01-12