Åtkomst till bibliotekets e-resurser hemifrån

De flesta av bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och databaser är inte gratis, utan köps in. Enligt avtal får de endast användas av studenter, forskare och andra verksamma vid Uppsala universitet.

Om du är hemma eller på resande fot och vill komma åt en e-bok, e-tidskrift eller databas krävs därför inloggning.

 1. Inloggning via bibliotekets webbplats
  Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. I dessa länkar finns en inbyggd inloggningsfunktion - en så kallad proxytjänst - som har specialanpassats för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet. När du väl har loggat in får du tillgång till bibliotekets alla e-resurser. Logga in med  användar-ID och lösenord A.

  Tips! Högerklicka på denna länk access@UU och lägg till den som bokmärke i din webbläsare så kan du testa om du har tillgång till en resurs via proxytjänsten utanför campus.

 2. Universitetsnätet via VPN
  Du kan också komma åt våra resurser utanför universitetsnätet genom att ansluta din dator med VPN. Tjänsten är bara tillgänglig för anställda vid universitetet. Anvisningar finns på universitetets sida: VPN-tjänst. Du kan då se det som att du flyttat in din dator innanför universitetets lokaler och datanät. Därefter behövs ingen ytterligare inloggning med proxy. 

 3. Inloggning för anställda vid region Uppsala

  För att nå de resurser som region Uppsala prenumererar på utanför intranätet använder du en proxytjänst. Gå till http://loginuppsala.proxive.se/signup och skapa ett konto. Du får då en länk till databaserna, tidskrifterna och e-böckerna och kan nå dem var du än befinner dig.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.