Åtkomst till bibliotekets e-resurser hemifrån

De flesta av bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och databaser är inte gratis, utan köps in. Enligt avtal får de endast användas av studenter, forskare och andra verksamma vid Uppsala universitet.

Om du är hemma eller på resande fot och vill komma åt en e-bok, e-tidskrift eller databas krävs därför inloggning.

 1. Inloggning via bibliotekets webbplats
  Använd de länkar till e-tidskrifter, databaser och e-böcker som finns på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. I dessa länkar finns en inbyggd inloggningsfunktion - en så kallad proxytjänst - som har specialanpassats för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet. När du väl har loggat in får du tillgång till bibliotekets alla e-resurser. Logga in med  användar-ID och lösenord A.

 2. Universitetsnätet via VPN
  Du kan också komma åt våra resurser utanför universitetsnätet genom att ansluta din dator med VPN. Tjänsten är bara tillgänglig för anställda vid universitetet. Anvisningar finns på universitetets sida: VPN-tjänst. Du kan då se det som att du flyttat in din dator innanför universitetets lokaler och datanät. Därefter behövs ingen ytterligare inloggning med proxy. 

 3. Skapa direktlänkar till specifika resurser
  Det går att skapa direktlänkar till enskilda artiklar, böcker eller andra e-resurser. Med en sån länk behöver du inte gå via bibliotekets webbplats eller använda VPN för att komma åt just den resursen.

 4. Inloggning för anställda vid region Uppsala

  På sidan Sök information – E-biblioteket hittar du de e-resurser som regionen prenumererar på. När du befinner dig utanför regionens nätverk loggar du in med ditt personliga organisationskonto på samma sätt som när du loggar in på dator och e-post. På arbetsplatsen sker inloggningen automatiskt. 

Senast uppdaterad: 2021-09-27