En kvart över med Sverker Gustavsson och Önver Cetrez: ”Europadagen – aktuell forskning om EU”

  • Date: –15:30
  • Location: Dag Hammarskjöld and Law Library, Slottsgränd 3 Regnellsalen
  • Lecturer: Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen och Önver Cetrez, Teologiska institutionen.
  • Website
  • Organiser: Uppsala University Library
  • Contact person: Anders Kollberg
  • Föreläsning

Welcome to an open lecture within Uppsala University Library's lecture series on current research, with Sverker Gustavsson, professor at the Department of Government and Önver Cetrez, senior lecturer at the Department of Theology.

The lecture will be held in Swedish.

We offer snacks and drinks! The lecture is open to the public. No registration needed.

Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen
Unionen som sådan uppfyller inte kraven på att vara en demokrati. Samtidigt tjänar den som värn för folkstyret i medlemsländerna. Hur går detta ihop?

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap med erfarenhet av forskning och undervisning om Europeiska unionen och dess konstitutionella problematik

Önver Cetrez, Teologiska institutionen
RESPOND – ett projekt inom EU Horizon 2020 – om flyktingars väg till Europa, deras upplevelser och skilda länders svar på detta.

Önver Cetrez är docent i religionspsykologi vid Teologiska institutionen och vetenskaplig koordinator för forskningsprojektet RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond. Projektet tar sin utgångspunkt i elva olika länder, både i Europa men också transitländer som Irak, Libanon och Turkiet.

En kvart över med Sverker Gustavsson och Önver Cetrez: ”Europadagen – aktuell forskning om EU”