Almedalsveckan: Vart är biblioteken på väg?

  • Date: –15:30
  • Location: Campus Gotland: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 B 23
  • Lecturer: Erik Fichtelius, nationell samordnare Kungliga biblioteket, Lars Burman, professor och överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening och chef för Almedalsbiblioteket
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Sofia Ljungman
  • Phone: 072-99 99 127
  • Seminarium

Diskussion kring den nationella strategin för bibliotekens framtid. Biblioteken möter inte bara en snabbt föränderlig verklighet utan får också helt nya funktioner. De tre medverkande diskuterar framtiden med utgångspunkt i det utkast till nationell biblioteksstrategi som presenterades i maj.

I en tid av filterbubblor och fake news kan biblioteken vara jämlika, fullständiga och neutrala källor till information. Men för att behålla sin relevans måste de ställa om till den digitala tidsålderns utmaningar. 

Utkastet till nationell biblioteksstrategi är just ett utkast. Efter presentationen i maj börjar nu ett rådslag som är en process för delaktighet med stor öppenhet. Det finns förväntningar på att förslaget ska diskuteras, kritiseras, kortas och kompletteras och ändras i en öppen dialog med och mellan alla intressenter. Regeringen har gett Kungliga bibilioteket (KB) i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Förslaget ska överlämnas i mars 2019. Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Läs mer i bloggen Nationell biblioteksstrategi

Ladda ned utkastet (pdf): Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi.

Almedalsveckan: Vart är biblioteken på väg?