Boka en tidsplan

Produktionen av din avhandling påbörjas cirka 3–4 veckor innan spikningsdatum. För att kunna planera arbetet ska du boka en tidsplan senast 14 veckor innan din disputation. Tänk på att tidsplanen kan påverkas av helger och klämdagar. Begär en tidsplan för produktion av din avhandling.

Informationsmöte om avhandlingsproduktion

Mötet är för dig som begärt en tidsplan och inom 4–5 veckor ska skicka in din avhandling till oss. Vi rekommenderar alla doktorander att gå för att inte missa viktig information samt för att processen ska bli så smidig som möjligt för alla inblandade.

Datum för informationsmöten om avhandlingsproduktion

Trycka din avhandling

Förberedelser

 • Installera och använd vår avhandlingsmall. Avhandlingsproduktion erbjuder mallsupport för Word 2010, 2013 och 2016 för Windows samt Word 2011 och 2016 för Mac.
 • Kontrollera med din handledare vilken avhandlingsserie som gäller för dig.
 • Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din avhandling.
 • Registrera din avhandling i DiVA. Är det en sammanläggningsavhandling behöver du först registrera dina delarbeten. Se lathundar här.
 • Vid behov av språkgranskning, tänk på att boka i god tid så att allt material är klart när du ska skicka det till Avhandlingsproduktion.
 • Vill du veta på ett ungefär vad din avhandling kommer att kosta kan du titta på vår prislista.

Inlämning

Det är viktigt att följa den överenskomna tidsplanen för att vi ska kunna garantera leverans på utsatt datum. Se därför till att du har ett komplett, korrekturläst och korrigerat underlag till inlämningsdagen.

 • Fyll i beställningsunderlag. Det går bra att fotografera/skanna.
 • Ladda upp din kompletta avhandling (med delarbeten), beställningsunderlag samt lista med vilka figurer/sidor i kappa och artiklar som ska tryckas i färg, via MyFiles. Inbjudan till MyFiles får du cirka en vecka innan inlämningsdatum.

Korrektur och tryckning

 • Inom 1−2 arbetsdagar får du tillbaka ett korrektur. Du har nu möjlighet att göra dina eventuella sista ändringar.
 • Avhandlingsproduktion färdigställer slutversionen av din avhandling. Om eventuella nya fel upptäcks får dessa publiceras i en separat erratalista.
 • Avhandlingen skickas sedan till tryckeriet. Efter 2−3 dagar får du granska ett provtryck hos Avhandlingsproduktion, för att upptäcka eventuella tryckfel.
 • Efter ditt godkännande går avhandlingen till tryck och levereras till en adress i Uppsala enligt överenskommelse, vanligtvis på eftermiddagen.

Om du inte trycker din avhandling via oss

Registrera dina spikningsuppgifter i DiVA för elektronisk spikning i god tid före spikningen. Se lathundar för registrering i DiVA.

 1. Kontakta Avhandlingsproduktion om du skriver en sammanläggningsavhandling för att få spikblad och titelsida innan avhandlingen trycks.
 2. Leverera din avhandling som PDF till Avhandlingsproduktion för arkivering i DiVA.
 3. Om du skriver en monografiavhandling och vill att den ska göras tillgänglig i DiVA (elektronisk publicering) så behöver du boka tid med oss för att skriva på ett publiceringsavtal.
 4. Slutför spikningen genom att lämna 10 tryckta exemplar av din avhandling till vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva och där skriva på ett spikningskvitto.

Vid övrig support och hjälp debiteras timkostnad á 850 kr.

Registrera i DiVA

Spika din avhandling

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom så kallad spikning. Doktorsavhandlingar ska enligt Högskoleförordningen spikas minst tre veckor innan disputation. Elektronisk spikning är enligt Rektors beslut den enda obligatoriska spikningen. Den innebär att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras på universitetets webbplats. Spikningen sker i två steg:

 1. För att kunna spika din avhandling måste du först ha registrerat den i DiVA. Det gör du i samband med att du lämnar in dina filer till Avhandlingsproduktion.
 2. Lämna 10 tryckta exemplar av avhandlingen till Carolina Redivivas vaktmästeri.

Vid leverans får du ett spikningskvitto som bekräftar att avhandlingen har spikats. När detta är gjort blir din avhandling offentlig. Är du förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.

Vaktmästeriet erbjuder drop-in för spikningsärenden under kontorstid. Kontakt: 018-471 3928 (Post och leverans)

Avhandlingsmallar

Avhandlingsmallen finns till Word och LaTeX. 

Microsoft Word

Ladda ner mallen med instruktioner för din version av Word:

LaTeX och XeLaTeX

Mallen är skapad och testad med TeX Live och fungerar bra med andra distributioner. Du får gärna inkludera fler paket men tänk på att försöka bevara den övergripande utformningen.

Obs! Avhandlingsproduktion erbjuder inte support för LaTeX-mallen.

Ladda ner Avhandlingsmall för LaTeX

TeX – LaTeX Stack Exchange Q&A

Kurser och praktisk hjälp

Använda avhandlingsmallen för Word och göra bra bilder för tryck

Kursen är för dig som arbetar med en avhandling med vår mall för Word. Du kan delta oavsett hur långt du har kommit i skrivandet. Vi går igenom hur du jobbar med mallen och vad du bör tänka på när du gör dina bilder.

Kursen är gratis och tillgänglig för anställda vid Uppsala universitet.

Kursdatum för "Använda avhandlingsmallen för Word och göra bra bilder för tryck"

Avhandlingssupport på plats  

Under hösten kommer vi på Avhandlingsproduktion och DiVA Helpdesk att finnas på plats ute på Campus. Kom förbi så hjälper vi dig med dina frågor om ditt avhandlingsarbete! Har du praktiska problem relaterade till din avhandling så ta gärna med dig din dator så tittar vi på det.

Datum för avhandlingssupport på plats

Kontaktuppgifter

E-postavhandling@ub.uu.se

Jesper Andersson 
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 1744

Finn Ljunggren
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4793

Camilla Eriksson
Monografiavhandlingar
018-471 6833

Göran Wallby
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 5848

Kerri Sandell
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4359

Öppettider

Ordinarie öppettider
9.30–11.30, 13.00–14.30
Besök efter överenskommelse

Avvikelser
27/12 2018 - 4/1 2019 STÄNGT

Postadress
Avhandlingsproduktion
Uppsala universitetsbibliotek (Carolina Rediviva)
Box 510
751 20 Uppsala

Besök
Observatoriet
Kyrkogårdsgatan 8 A