Uppsala universitetsbibliotek

Almedalsbiblioteket - Campus Gotland

Besöksadress: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, 621 57 VISBY
Postadress:  Box 1121, 621 22 VISBY, Karta
Tel: 018-471 9000, fax: 018-471 9011
bibliotek@campusgotland.uu.se

Personal     Almedalsbibliotekets webbplats

Ordinarie öppettider
Mån 8.30-21, tis-tor 8.30-19, fre 8.30-17, lör 12-16, sön 12-16

Forskarrummets öppettider
Mån-tor 10-19, fre 10-17, lör 12-16

Almedalsbiblioteket

Biologibiblioteket

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress: Norbyv. 18B, 752 36 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 6434
biologibibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-fre 8.30-16.00
Bemannat
Mån-fre 12.00-16.00

Biologibiblioteket

Blåsenhusbiblioteket

Besöksadress: von Kraemers allé 1
Postadress: Box 2136, 750 02 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 2410
blasenhusbibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
mån-tors: 8.30-20, fre 8.30-18, lör 10-14

Blåsenhusbiblioteket

BMC-biblioteket

Besöksadress: Husarg. 3, ingång A8, plan 2.
Postadress: Box 570, 751 23 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 4087
bmcbibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-17:30, fre 8.30-16.30
OBS! Efter kl 17 krävs passerkort för tillträde till BMC-byggnaden.

BMC-biblioteket

Carolina Rediviva

Besöksadress: Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress: Box 510, 751 20 UPPSALA, Gatuvy och karta

Carolina Rediviva byggs om med start våren 2017

Reception


Ordinarie öppettider
mån-fre 8.30-21, lör-sön 9-18
Tel: 018-471 3909
reception@ub.uu.se

Utställningssalen

Stängd på grund av ombyggnad 2017/2018


Läs om bibliotekets utställningar

Café Carolina

Ordinarie öppettider
mån-fre 10-17
Tel: 018-471 2750

Carolinabiblioteket

Tel: 018-471 3949
carolinabibl@ub.uu.se
Personal    Informationsfolder

Fjärrlån
fjarrlan@ub.uu.se

Ordinarie öppettider
Lån & information (katalogrummet), Läsesalarna och Öppen samling:
mån-fre 8.30-21, lör-sön 9-18

Digital bild

Tel: 018-471 3951
digitalbild@ub.uu.se
Personal

Ordinarie öppettider
mån-fre 13-15

Äldre tryck och specialsamlingar

Tel: 070-4250449
aldretryck@ub.uu.se
Personal

Ordinarie telefontid
mån-fre 9-12

Handskrifter och musikalier

Tel: 018-471 3953
handskriftochmusik@ub.uu.se
Personal

Ordinarie telefontid
mån-fre 9-12

Kartor och bilder

Tel: 018-471 3958
kartochbild@ub.uu.se
Personal

Ordinarie telefontid
mån-fre 9-12
Besök efter överenskommelse.

Specialläsesalen

Tel: 018-471 3943
aldretryck@ub.uu.se eller handskriftochmusik@ub.uu.se

Ordinarie öppettider
mån-ons 9-16.30, tors 9-19, fre 9-16.30

Carolina Rediviva

Ekonomikums bibliotek

Besöksadress: Kyrkogårdsg. 10
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 1460
ekonomikumbibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-20, fre 8.30-18, lör 10-16

Ekonomikums bibliotek

Geobiblioteket

Besöksadress: Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villav. 16, 752 36 Uppsala, Karta
Tel: 018-471 3360
geobibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
mån-tors 8.30-19, fre 8.30-16.00 

Geobiblioteket

Juridiska biblioteket

Se Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ovan

Karin Boye-biblioteket

Besöksadress: Engelska parken Hum. centrum Thunbergsv. 3H
Postadress: Box 637, 751 26 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 7010
karinboyebibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 9-19, fre 9-16.30, lör 13-16

Karin Boye-biblioteket

Medicinska biblioteket

Besöksadress: Akademiska sjukhuset, Kunskapscentrum Ing. 61
Postadress: Akademiska sjukhuset, Kunskapscentrum Ing. 61
751 85 UPPSALA, Karta
Tel: 018-611 3531
medicinskabibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor: 8.30-19, fre 8.30-17

Medicinska biblioteket

Ångströmbiblioteket

Besöksadress: Lägerhyddsv. 1
Postadress: Box 526, 751 20 UPPSALA, Karta
Tel: 018-471 2920
angstrombibl@ub.uu.se

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-19.00, fre 8.30-16.00  
OBS! Efter kl 17 krävs passerkort för tillträde till Ångströmlaboratoriet.

Ångströmbiblioteket

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek är specialiserat på litteratur om det moderna Afrika, främst inom samhällsvetenskap och viss humaniora. Biblioteket riktar sig till användare i Norden.

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek