Uppsala universitetsbibliotek

Webbshop

Webbförsäljning

Universitetsbiblioteket är distributör av universitetets vetenskapliga skriftserie, Acta Universitatis Upsaliensis. I denna serie publiceras avhandlingar och vetenskapliga arbeten utgivna av forskare vid universitetet. De flesta titlar (även de äldsta volymerna) i Acta-serien kan beställas online i en speciellt framtagen webbshop. Här kan även en del andra titlar köpas, t. ex. ett fåtal så kallade stencilavhandlingar och böcker utgivna av andra förlag.

Beställ Acta Universitatis Upsaliensis och övriga publikationer

I entréhallen i Carolina Rediviva finns en butik, Carolinashoppen, där man kan köpa böcker, bl. a. ett urval av publikationerna i Acta-serien, och olika produkter med motiv från bibliotekets samlingar. Av dessa produkter finns för närvarande två till försäljning online: reproduktioner av Carta Marina från 1539 och Mexiko-kartan från 1555.

Beställ kartor från Carolina Rediviva

Är du istället intresserad av att stödja universitetsbibliotekets arbete, gå till
Stöd biblioteket
Om du vill veta mer om avhandlingar och hur man hittar dem, gå till Avhandlingar