Utställningar 2005-2016

Här hittar du mer information om universitetsbibliotekets utställningar mellan 2005-2015. Katalogerna går att köpa i museibutiken i Carolina Redivivas förhall, ett fåtal finns att köpa online.

Förutom nedanstående utställningar presenterar biblioteket i december varje år en utställning tillägnad årets nobelpristagare i litteratur.

KABOOM!! Tecknade serier – kul, kult eller kultur?

En utställning om serier ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar
10 september 2016 – 8 januari 2017

Tecknade serier väcker associationer, känslor och reaktioner.  För många har det varit vägen till läsning, för andra en stunds förströelse eller vuxit till ett stort och initierat intresse. Serier har också mötts med skepsis och betraktats som undermålig litteratur. Trots att kritiken mot serier som företeelse tenderar att återkomma är serietecknandet ett synnerligen livaktigt litterärt och konstnärligt skapande samt ett forskningsområde inom flera ämnen, bland andra litteraturvetenskap och konstvetenskap.
Denna utställning inbjuder dig att följa med på en exposé genom seriernas värld och en inblick i dagens serieforskning. 

Serietidningen med dess figurgallerier kan ses som en spegelbild av samhället. Världshändelser, goda som onda, blir en del av serievärlden. När faror hotar kan figurer som Stålmannen konstrueras för att rädda världen och när tiderna är relativt lugna skapas serier om ett vardagsliv med skruvad humor eller med fartfylld action för att skapa spänning i tillvaron. Även i dagens serier av feministiska och samhällskritiska serieskapare kan vi se kopplingen mellan fiktion och verklighet.

Fokus för utställningen är Sverige, men svenskt serieskapande har även influerats och påverkats av internationella serier, framförallt från USA. Flera exempel på detta finns i utställningen.

Konst i bokform - Jörgen Hammars konstnärsböcker

28 maj – 28 augusti, Carolina Rediviva.

Under tre sommarmånader visades teckningar och målningar av konstnären Jörgen Hammar (f. 1935). Jörgen Hammar är framförallt verksam som skulptör, men också som tecknare, grafiker och målare. Konstnären har under de senaste 15 åren tolkat litterära verk och urkunder, t.ex. Bibeln och det finska nationaleposet Kalevala. Till universitetsbiblioteket har Jörgen Hammar donerat ett 70-tal av sina konstnärsböcker (artists' books) med tolkningar i teckning och måleri.

Vernissage med invigning av Europaparlamentariker Cecilia Wikström ägde rum den 28 maj kl. 15.00.

Mer information om donationen och konstnärsböckerna: Jörgen Hammars konstnärsböcker

Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen

22 maj 2015 - 2 maj 2016 i Carolina Rediviva

Andreas Vesalius (1514–1564) räknas som den moderna anatomins grundare, och hans epokgörande verk De humani corporis fabrica, Människokroppens byggnad, från 1543 är en milstolpe i medicinens historia. Alla Vesalius verk i ämnet är illustrerade med bilder av hög kvalitet och efter Vesalius blev illustrationer ett naturligt inslag i nästan varje anatomisk atlas. Hans bilder lade grunden för en ny tradition inom den anatomiska bildkonsten.

I utställningen visades exempel på hur den anatomiska bildkonsten förändrades och påverkades av Vesalius banbrytande arbete genom att jämföra bilder ur viktiga medicinska böcker från tiden före, under och efter Vesalius.

Utställningen var ett samarbete med Hagströmerbiblioteket (Karolinska Institutet), Medicinhistoriska museet och Gustavianum.

Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen

Boken om oss alla - en liten utställning om Bibeln

6 maj 2015 - 16 maj 2015 - Carolina Rediviva

Utställningen handlade om Bibelns roll genom historien som drivkraft för människor att skriva av, översätta, tolka och genom konsten förmedla dess innehåll. Gamla, vackra bibelhandskrifter på en mängd olika språk och intressanta översättningar av Bibeln visades. Utställningen kom till med anledning av Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum 2015 och var resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek och Bibelsällskapet.

Utställningen går idag att se i digital form.

Boken om oss alla - en liten utställning om Bibeln

Bokstavskonst - Karl-Erik Forsberg 100 år

15 maj 2014 – 3 maj 2015 - Carolina Rediviva

Karl-Erik Forsberg (1914–1995) är en av Sveriges mest kända grafiska formgivare. Bland hans många uppdrag kan nämnas formgivning av varumärkessymboler, som till exempel för porslinsfabriken Gustavsberg, Sveriges Radio (SR), Nationalencyklopedin (NE), bilmärket VOLVO och han har till Uppsala universitets publikationsserie Acta Universitatis Upsaliensis skapat logotypen AUU.

Han har även tecknat ett flertal typsnitt, varav det mest kända är Berling antikva, ett teckensnitt som Uppsala universitet använder i sin grafiska profil. Typsnittet är ett av få svensktillverkade som fått en internationell uppmärksamhet. Ett annat av Forsbergs tecknade alfabet återfinns i texten ”UPPSALA UNIVERSITET” under universitetets sigill.
En betydande del av Karl-Erik Forsbergs produktion var bokformgivning och bokomslag. Under fyra decennier formgav han mer än 1 000 böcker.

Utställningen byggde på Karl-Erik Forsbergs samling i Uppsala universitetsbibliotek och gav en retrospektiv presentation av dennes mångskiftande produktion.

Platonska kroppar och kvasikristaller

30 maj 2013 - 4 maj 2014 - Carolina Rediviva

Utställningen gjorde nedslag i kristallografins historia och åskådliggör hur denna vetenskap uppfattats genom tiderna. Ett samarbete med Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet innebar att vi, vid sidan av böcker, också kunde visa verkliga kristaller, kristallmodeller och instrument som bl.a. använts för att mäta vinklar på dessa märkliga formationer, vilka ser ut som om de vore slipade av människohand men som i själva verket fått sitt utseende genom mycket regelbundna atomstrukturer.

Utställningen invigdes den 30 maj 2013 av professor Ulf Danielsson.

Deras ögonstenar - Samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek

27 maj 2008 - 8 maj 2009 - Carolina Rediviva

Utställningen visade samlandets - i synnerhet boksamlarnas - betydelse för biblioteken. Samlingar byggs upp, skingras, nya bildas. I utställningen visades böcker, fotografier, teckningar och manuskript ur samlares samlingar från 1600-tal till nutid som på olika sätt kommit att införlivas i Uppsala universitetsbibliotek.

Samtidigt visades böcker ur Jarl och Anna Hellichius stora privata bokbandssamling. Konstverk av handbokbindare, bokbindarmästare, specialbokbindare, bokskapare och även en skulptör fanns representerade i utställningen.

Läs pressmeddelandet

Fennica vetera – en miniutställning

17-22 maj 2013 - Carolina Rediviva

Utställningen visade dokument med finsk anknytning utställda i en monter bland annat två av de äldsta finskspråkiga handskrifterna samt en latinsk handskriftsvolym, som tillhört biskop Thomas av Finland (d. 1248).

Från stubbotan rot till anseligt träd - Linné 300 år

22 maj 2007 - 8 maj 2008 - Carolina Rediviva

Se utställningen online

Uppsala universitetsbibliotek firade Linné med en unik utställning. Under närmare ett år från den 22 maj på Linnés 300-årsjubileum visades ett osedvanligt brett urval av bibliotekets ovärderliga Linnésamlingar för allmänheten. Egenhändiga manuskript, brev, originalupplagor av banbrytande verk och sällsynta tryck belyser vår mest kände vetenskapsmans liv och gärning.

Med utgångspunkt i det självbiografiska materialet fokuserade utställningen på tre huvudteman:

”Här gaf jag mig och inskrefs i Smålänska nation” – Linné och Uppsala

”Sjelf har jag, säger jag, sett det” – Linné på resande fot

”Vidga ryktet med handlingar” – Linné i världsperspektiv

Fyr och flamma! Från vacklande välde till ny nation 1809

28 maj 2009 - 7 maj 2010 - Carolina Rediviva

Utställningen invigdes av landshövding Anders Björck och uppmärksammade att det gått 200 år sedan Sverige och Finland skiljdes åt år 1809.

för En tunna Rågmiöll - En utställning om bokband, ägande och bruk

24 maj 2012 - 30 april 2013 - Carolina Rediviva

Temautställningen i Carolina Rediviva gav en bred belysning av boken som bruks- och konstföremål. Under de tre rubrikerna bokband, ägande och bruk presenterades ett urval ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Urvalet spände över fyrahundra år – från 1400-tal till 1800-tal.

Här fanns prov på tekniker, material, färger och dekorer som använts vid produktion av bokband. Här syntes exempel på olika typer av ägarmärkning och dokumentation i och kring böckerna, som gav dem en plats i ett socialt sammanhang av säljare, köpare, givare, mottagare och ägare. Anteckningar, bokmärken och andra spår av läsning visade hur böcker varit i bruk i äldre tid.

 Läs Carina Burmans invigningstal

Gustaf Fröding - ”Att en gång bli den rätte mannen för det rätta ordet”

År 2011 uppmärksammade Uppsala universitetsbibliotek med en  webbutställning att det var 100 år sedan Gustaf Fröding gick bort. Utställningen är tyvärr inte längre tillgänglig.

Utställningen baserades på Frödings tid på mentalsjukhus i Uppsala. Ett handskriftsmaterial ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar ackompanjerades av musikinspelningar, uppläsningar och filmsekvenser; både välkända och experimentella dikter av Fröding lyftes fram. Två Frödingforskare gav sina personliga kommentarer.

Hos bröllopsfotografen

24 juni-29 augusti 2010 - Carolina Rediviva

Utställningen visade ett urval bröllopsbilder ur universitetsbibliotekets samlinga, från ca 1870-1970. Brudparen började redan under 1860-talet att gå till fotografen för att föreviga sig och traditionen har så fortsatt in i våra dagar. Bröllopsfotografiet har i princip behållit sin form genom årtiondena, möjligen med undantag för vår egen tids mer fantasifulla bilder från exotiska sandstränder, till häst eller kanske till och med i luftballong.

Se bröllopsbilder ur universitetsbibliotekets samlingar i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Kluriga djur - ett tvärsnitt genom faunan

9 november 2009 - 28 februari 2010 - Carolina Rediviva

Utställningen var Uppsala universitetsbiblioteks bidrag till Museidagen, som under 2009 ägde rum den 8 november i Upplandsmuseet och arrangerades av Uppsala Museernas Informationsförening - UMI. 

Det kluriga djuret på bilden hittades bland djuravbildningar i Carl von Linnés handskriftssamling.

Mästersångare i fjäderskrud - Människor och kanariefåglar under 600 år

15 juni - 31 augusti 2012 - Carolina Rediviva

Utställningen invigdes av  Carl-Gustaf Thulin, föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning (SLU), och handlade om människans första riktiga sällskapsdjur som enbart hölls för nöjets skull. Här presenterades kanariefågelns svenska och globala historia genom ett urval av de många böcker som skrivits om den.

Utställningskatalogen

Tag och skriv - Pennans historia

1 juni 2006 - 5 maj 2007 - Carolina Rediviva

Med utgångspunkt från redskapet pennan presenterades en historia i tre underteman. Pennor och böcker, som på ett eller annat sätt har anknytning till pennans historia, fick illustrera dem:

Historiens vingslag - och bläckpennan.
Symbol, vetenskap - och blyertspennan.
Skrivandets anatomi - och kulspetspennan.

Till Österland vill jag fara... Professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år

3 juni 2005 - 3 maj 2006 - Carolina Rediviva

Utställningen anordnades med anledning av jubileumssymposiet Semitiska professuren i Uppsala 400 år, 1605-2005 ( 21-23 september 2005 ) och invigdes av professor Bo Isaksson.

Utställningen tog sin början vid Karl IX:s brev om inrättandet av professuren med den då dominerande Gamla Testament-forskningen och dess studier i judendomens heliga texter. Därefter vidare till Mekka och ovärderliga koranmanuskript, följt av de semitiska språkens indelning, olika skrivtecken och alfabet, och 1800-talets rika mångfald av forskning, för att till sist landa i dagens fördjupade studier inom området. Utställningen belyste också de rika kulturkontakter som Sverige haft med Främre Asien och Nordafrika och betydelsen av dessa kontakter. Svenska studier på plats lyftes fram, liksom områdets stora invandrargruppers liv och verksamhet i Sverige.

Tryckt i Uppsala under 500 år

27 maj 2010 - 7 maj 2011 - Carolina Rediviva

År 1510 trycktes den första boken i Uppsala, Psalterium Upsalense, av tryckaren Paul Grijs. Denna händelse markerar startskottet för en enastående rik produktion av böcker och andra tryckalster som fortgår än idag. I utställningen följde vi boktryckarkonsten i Uppsala från tidigt 1500-tal via det akademiska tryckeriet och framväxten av den stora privata tryckeriverksamheten under 1800-talet fram till den moderna digitala eran.

Wulfila och den gotiska bibeln

25 maj 2011 - 28 april 2012 - Carolina Rediviva

Den visigotiska biskopen Wulfila (311– ca 381) var den som översatte bibeln till gotiska och skapade det gotiska alfabetet. Codex argenteus, eller Silverbibeln, som bevaras på Uppsala universitetsbibliotek, är det mest omfattande av alla idag bevarade dokument på gotiskt språk och innehåller Wulfilas översättning.

2011 firades Wulfilas 1700-årsjubileum på olika håll i Europa, inte minst i Uppsala. Utställningen invigdes av ärkebiskop Anders Wejryd. Med anledning av jubileet anordnades också ett symposium.