Utställningar 1994-2004

Universitetsbiblioteket har genom åren producerat många olika utställningar. Här hittar du mer information om utställningarna mellan 1994-2004. Katalogerna går att köpa i museibutiken i Carolina Redivivas förhall, ett fåtal finns att köpa online.

Långt ifrån hamnar och land...

Harry Martinson 100 år
6 maj 2004 - 4 maj 2005 - Carolina Rediviva

På Harry Martinsons 100-årsdag den 6 maj invigdes utställningen "Långt ifrån hamnar och land... Harry Martinson 100 år" av Stefan Sandelin - redaktör för utgivningen av författarens samlade verk - i Carolina Redivivas entréhall. Harriet Martinson, dotter till Harry Martinson, hedrade invigningen med sin närvaro. I Carolina förvaras arkivet efter Martinson. Totalt rör det sig om tiotusentals papper, eller cirka tolv hyllmeter brev, manuskript, anteckningsböcker, resefotografier, tidningsklipp och förläggaravtal, som berättar om ett liv - om ett säreget litterärt skapande.
Harry Martinson var sockenbarnet som kom att få Nobelpriset, han var också sjömannen som hade sin stol i Svenska Akademien. Med utgångspunkt från barndomen belyser utställningen den naturälskande författarens "vandringsfilosofi", i hav och sjömansår och i miljömedveten poesi.

En bokskörd från vingården

Heliga Birgitta, hennes kloster och dess bibliotek
9 maj 2003 - 8 april 2004 - Carolina Rediviva

Uppsala universitetsbiblioteks bidrag till det birgittinska jubileumsåret 2003 var en utställning, där materialet så gott som uteslutande kom från bibliotekets egna samlingar av handskrifter och böcker. Det omspände hela tidsperioden, men tyngdpunkten låg på det medeltida Vadstena klosters blomstringstid. De tre stora väggmontrarna hade var sitt tema:

  • "Hennes röst skall höras över världen ..." - Heliga Birgitta och Uppenbarelserna
  • "Jag skall plantera mig en ny vingård ..." - Vadstena kloster och Frälsarens orden
  • "Liber Monasterii sancte Marie Virginis in Waztenom" - Klosterbiblioteket i Vadstena

I brödernas del av klostret fanns ett välordnat teologiskt bibliotek; de bevarade resterna av boksamlingen finns till större delen i Uppsala universitetsbibliotek. En slutpunkt bildade en f.d. Uppsalastudents nedskrift av teologiska föreläsningar från 1477.

Från planta till platta - från bläck till länk

4 maj 2001 - 30 april 2003 - Carolina Rediviva

Att fästa tankar, idéer och meddelanden i skrift och att genom läsning kunna ta del av det skrivna ordet utgör en av mänsklighetens främsta landvinningar. Utställningen speglade bokens och skriftens historia, eller konsten att sätta spår, och kretsade kring tre teman: fond, färg och form.  

  • Fond - I begynnelsen var Ordet, först långt senare kom Boken. Den har skrivits på många olika material, papyrus, pergament och papper, men även sten, lera, trä, palmblad, tyg och mycket annat har använts. I Västerlander ersattes pergament av papper först då boktryckarkonsten började slå igenom. Då hade det funnits länge i Orienten, först i Kina, sedan bland araberna.
  • Färg - Att fästa ordet på papper, att få pergamentet att lysa i purpur, att förgylla det röda skinnet, allt detta kräver sin färg. Det kan vara ett enkelt bläck eller den mest intrikata illumination med bladguldsförgyllning. Skillnaden mellan en alkemist och en  bläckblandare kunde vara hårfin. Vem kom på att använda en lus till rödfärgning? Kol i tusch och i kopieringsapparat - grundprincipen för bokstavsproduktion är idag densamma som för 2000 år sedan. Det är bara knepet att fästa bokstäverna som ändrats.
  • Form - Vad är en bok? Vår bok idag och sedan länge är blädderboken, codex. Kanske kommer den en dag att ersättas med läsplattor som återger elektroniskt lagrad text. Vi rullar upp en historia, vänder blad och går vidare.  

 

Kalendern - ett mikrokosmos

en utställning i tittskåpsformat
2000 - Carolina Rediviva

Det rörde sig om tid utmätt i astronomiska tal och i astrologiska anvisningar för livets alla tänkbara aktiviteter. Det var i en tid då spådomar om väder och farsoter upprepades i 19-åriga måncykler. I tider då årsrytmen följdes via runstavens tecken. Då allehanda prognosticerande tecken i tidiga medicinska kalendrar styrde våra göranden och åderlåtanden. Almanackan har under läkares händer fötts fram ur medeltida astrologi. Nästan årsbarn med boktryckarkonsten hör almanackan och bibeln till de första trycksakerna.

Sverige och den islamiska världen

19 maj 1999 - 20 april 2001 - Carolina Rediviva

 

Den heliga boken

22 november 1999 - 2000 - Carolina Rediviva

Utställningen visades i Uppsala universitetsbibliotek med anledning av den nya svenska bibelöversättningen, Bibel 2000. Den var ett delarrangemang i Forskningsrådsnämndens riksomfattande satsning "Populärvetenskapens vecka", 21-27 nov. 1999. Christer Åsberg, Bibelkommissionens sekreterare, invigde utställningen.

Utställningskatalagen är tyvärr slutsåld.

 

1648. Drottning Kristina & Hugo Grotius - En fredlig förbindelse

28 april 1998 - 23 april 1999 - Carolina Rediviva

Robinson-Robinson - 70 x Robinson

11 december 1998 - 1999 - Carolina Rediviva

Naturvetenskapliga landvinningar - 6 tryck från 6 sekler

23 april 1997 - 1998 - Carolina Rediviva

Gunnar Ekelöf i fokus

20 maj - 30 september 1994 - Carolina Rediviva