Uppsala universitetsbibliotek

Ombyggnad av Carolina Rediviva 2017-2018

Med start under våren 2017 kommer delar av Carolina Rediviva att byggas om. Byggperioden beräknas till 18–24 månader. Carolina Rediviva kommer att byggas om för att bland annat utöka möjligheterna att använda huset som mötesplats och för att förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda.

Stora insatser görs för att byggperioden ska bli så kort som möjligt. Delar av huset kommer att behöva hållas stängda under byggperioden, och vissa tjänster kan komma att erbjudas via andra ämnesbibliotek inom universitetsbiblioteket.

Syftet med ombyggnaden är att utnyttja entréplanets fulla potential och att kunna ta emot ännu fler besökare genom att:

 • Öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats.
 • Förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda
 • Förbättra säkerhet och klimat för delar av samlingarna

Informationsdisken kommer att flyttas och utökade möjligheter att studera och grupparbeta kommer att skapas genom att ett nytt större café byggs.

Ombyggnaden kommer även att skapa bättre förutsättningar för visning av bibliotekets kulturarvsmaterial genom att utställningssalen byggs om.

De våningsplan som byggs om är delar av plan 4, (entréplanet) plan 3 och 4 ½.  De aktuella våningsplanen har inte genomgått någon större renovering sedan 1960-talet.

Ett öppet informationsmöte hölls den 23 november, se presentationen som hölls här

Tidplan 2017 

Observera att tidplanen är preliminär och kan ändras.

Januari

 • Utställningssalen stängs 8 januari

Februari

 • Läsesalarna D, E, F och G stängs
 • Avhandlingsproduktion flyttar till Engelska parken
 • Café Carolina stängs

Mars

 • Delar av C-salen upphör att tillhandahålla studieplatser och möbleras om för att innehålla informationsdisk, framtagning av material, lån, och återlämning av böcker.

April

 • Entrén flyttar till norra gaveln av huset.

Juli/augusti

 • Rivningsarbeten påbörjas. Begränsade öppettider.
   

Preliminära öppettider 2017

1 February - 31 maj:

Läsesalar och informationstjänst
Vardagar 8.30-19
Lördag-söndag 10-16

Specialläsesalen
Måndag-onsdag och fredag 9-16.30
Torsdag 9-19

1 juni - 31 augusti:

Läsesalar, informationstjänst och specialläsesalen
Vardagar 13-16 och enligt överenskommelse.