Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är rådgivande till överbibliotekarien.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, Överbibliotekarie

  • Maria Berggren, avdelningschef, Kulturarvsavdelningen
  • Lotta Lundell, avdelningschef avdelningen för administrativa funktioner
  • Gunilla Sundström, avdelningschef, avdelningen för ämnesbibliotek
  • Emil Lundberg, tf avdelningschef, avdelningen för biblioteksstöd, t.f. avdelningschef, avdelningen för administrativa funktioner

Adjungerade