Uppsala universitetsbibliotek

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är rådgivande till överbibliotekarien.

Ledningsgruppens medlemmar

Lars Burman, Överbibliotekarie

Adjungerade: