Introduktion till Zotero

  • Datum: –14.30
  • Plats: Blåsenhus 21:237
  • Föreläsare: Ninna Wiberg
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ninna Wiberg
  • Utbildning

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Till detta kurstillfälle behöver du ta med dig egen dator.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Anmäl dig här