Hur kan universitetsbiblioteket bidra i VR:s utlysning för digitalisering av kulturarvssamlingar?

  • Datum: –17.00
  • Plats: Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek Tidskriftsläsesalen, plan 6
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Cecilia Winrow
  • Telefon: 0704-25 07 48
  • Seminarium

Universitetsbiblioteket ordnar ett informationsmöte för forskare under rubriken:

Vad kan universitetsbiblioteket bidra med i VR:s aktuella utlysning av bidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar?

Ingen anmälan krävs. Kaffe serveras från kl. 15.00.

Vetenskapsrådet utlyser upp till 175  mnkr för ändamålet.

Syftet med satsningen är att främja datadriven forskning med inriktning på tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Särskilt välkomnas ansökningar om projekt där samarbete bedrivs mellan forskare och kulturarvsinstitutioner i bred bemärkelse med betoning på metodutveckling.

Uppsala universitetsbibliotek har inte bara en av landets viktigaste och största kulturarvssamlingar, utan arbetar redan med digitaliseringens alla led: bildfångst, katalogisering, lagring och fritt tillgängliggörande. Biblioteket kan också delta i metodutveckling.

Vid mötet introduceras universitetsbibliotekets digitaliseringsarbete och utvecklingsresurser. Bibliotekets kontaktpersoner presenterar sig. Exempel ges på specialsamlingar värda digitalisering, pågående projekt och redan aviserade ansökningar till VR. Framförallt ges tillfälle att ställa frågor och tillsammans diskutera hur projekt bäst bör utformas.

Forskningssekreterare från HumSam-kansliet kommer att medverka.

För den intresserade anordnas efter mötet en visning av UUB:s digitaliseringsstudio.

Välkommen hälsar Lars Burman, överbibliotekarie

Läs mer om universitetsbibliotekets arbete med digitalisering: http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/digitalisering-vid-uub/

Kontaktperson: Cecilia Winrow, verksamhetsutvecklare: cecilia.winrow@ub.uu.se tel. 0704-25 07 48.

 

Hur kan universitetsbiblioteket bidra i VR:s utlysning för digitalisering av kulturarvssamlingar?