Design Thinking

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket, Ångström Visualisation Lab
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nino Dawod
  • Seminarium

En introducerande workshop till metoden Design Thinking.

Workshopen går ut på att fråga, bygga och bearbeta.

Anmäl dig här