En kvart över: Miljökollaps eller hållbar framtid? - hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Kajsa Kramming
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Kajsa Kramming från Kulturgeografiska institutionen.

Ungdomarna som deltagit i studien till avhandlingen Miljökollaps eller hållbar framtid? uppger att de letar efter "rätt" saker att göra för att nå en hållbar framtid. I och med att de inte finner vad de söker, vare sig i utbildning eller i omvärlden uppstår känslor av maktlöshet och hopplöshet inför hur en fortsatt miljöbelastning kan påverka framtiden negativt. Men anser ungdomarna att det finns stöd för en sådan omställning i samhället och har de så mycket tro på sig själva att de uppfattar sig kunna leda den förändring som krävs?

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.