Utveckling av verktyg för talstödd transkription i Språkbanken Tal

  • Datum: –16.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Jens Edlund
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Föreläsning

Föredrag med Jens Edlund, universitetslektor på TMH (Tal, Musik, Hörsel) vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH.