Uppsala universitetsbibliotek

Zotero advanced

  • Datum: 08 mars, kl. 13.00–14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket, Lägerhyddsv. 1
  • Föreläsare: Erik Bergsten
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Erik Bergsten
  • Utbildning

Denna workshop vänder sig till dig som redan är bekant med Zotero. Kursen inkluderar tips och tricks på hur du utnyttjar programmet på bästa sätt när du lägger in referenser och söker i ditt bibliotek.

Innehållet anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Utöver era önskningar kan kursen komma att inkludera:

Förenkla att citera
Zotero med Google Drive
Zotero på mobila enheter och med appar
Säkerhetskopiera och återställ ditt Zotero bibliotek


Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Anmälan