Uppsala universitetsbibliotek

Kulturarv

Uppsala universitetsbibliotek har stora och värdefulla specialsamlingar. Äldre böcker, tidningar och tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier har samlats här under 400 år. Biblioteket fortsätter att samla, vårda och göra materialet tillgängligt för forskning och studier. Du kan beställa fram och studera det på plats i Carolina Redivivas specialläsesalar eller se ett urval av rariteter i utställningssalen.

Vi arbetar fortlöpande med att digitalisera material så att det blir tillgängligt över hela världen. Du är också välkommen att beställa digitala kopior eller utskrifter.

Följ gärna vår blogg:
400 - föremål ur kulturarvssamlingarna

Äldre tryck och specialsamlingar

Till äldre tryck räknas böcker, tidskrifter, tidningar, småtryck och broschyrer tryckta före år 1850. Specialsamlingarna innehåller huvudsakligen äldre material, men kompletteras ibland med nyutgivet tryck. Läs mer om äldre tryck och specialsamlingar

Handskrifter

Till handskrifter räknas allt som är skrivet för hand. Medeltida handskrifter på pergament, historiska dokument såväl som hela arkiv och brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter är exempel på vad som finns i handskriftssamlingarna. Läs mer om bibliotekets handskrifter

Bilder

Bibliotekets bildsamlingar innehåller gravyrer och litografier, handteckningar, vykort, fotografier och tryckta planscher från både gamla och nyare tider. Motiven är framförallt porträtt och topografiska vyer samt historiska händelser.

Kartor

Både svenska och utländska kartor ingår i kulturarvssamlingarna, från senmedeltiden till dagens moderna utgivning, såväl tryckta som handritade.

Musikalier

Till bibliotekets samlingar av musikalier hör tryckta och handskrivna noter från medeltiden till vår tid. Genom pliktleverans förvärvas fortfarande hela den svenska produktionen av nottryck.

Verk och samlingar i urval

Läs om och se bilder ur våra fantastiska samlingar, till exempel Copernicus bibliotek, Mozarts notskrift, Carta Marina, Gustaf Frödings arkiv, Silverbibeln och mycket mer!

Vi digitaliserar Kulturarvet

Vi gör våra samlingar tillgängliga över hela världen och du kan bidra till detta genom att beställa digitalisering av material. Se ett urval av våra digitala samlingar.

Studera materialet i specialläsesalarna

Kulturarvs- och specialsamlingarna är tillgängliga för forskning och studier i Carolina Redivivas specialläsesalar. Utöver de allmänna lånevillkoren finns särskilda regler för användningen av samlingarna och för tillträde till specialläsesalarna.

Undervisning Med kulturarvsmaterial

Vi tar gärna emot grupper med studenter och forskare som vill ha en introduktion till våra kulturarvssamlingar. Vi erbjuder också undervisning som utgår från ett visst material eller forskningsproblem. Läs mer om undervisning med kulturarvsmaterial.

utställningar

Se nytt och gammalt ur samlingarna i bibliotekets utställningar. Universitetsbiblioteket kan även bidra med material ur sina samlingar till utställningar som ordnas av andra kulturinstitutioner, både i Sverige och utomlands. Låna till utställningar