Uppsala universitetsbibliotek

Tidigare program

Våren 2018

Utveckling av verktyg för talstödd transkription i Språkbanken Tal
Föredrag med Jens Edlund, universitetslektor på TMH (Tal, Musik, Hörsel) vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH.
Tid: 5 februari, kl. 14.15-16
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)
Föredraget i Youtube: Utveckling av verktyg för talstödd transkription

Digital humaniora vid Göteborgs universitet
Föredrag med Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.
Tid: 14 maj, kl. 14.15-16
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Commanding the Seas of Humanities Data – Practices and tools for DH on the US East Coast
Föredrag med Wolmar Nyberg Åkerström, projektledare vid Uppsala universitetsbibliotek.
Tid: 21 maj, kl. 14.15-16
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Hösten 2017

Boijes magasin - workshop om modetidskriften som utkom 1818-1844.
Tidskriften är nu digitaliserad och kan hittas i Alvin eller via denna länksamling.
Workshopen kommer att handla om att upprätta ett index över innehållet och kort information om verktyg och metoder för att arbeta med materialet.
Tid: 21 september 13.00-16.30
Lokal: Engelska parken (2-0043)

GIS-kartering av platser och ortnamn – en konceptuell anakronism vid visualisering av medeltida omvärldsuppfattning?
Seminarium med Agnieszka Backman och Alexandra Petrulevich från Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Tid: 2 oktober 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Boijes magasin – workshop. Den här gången kommer workshoppen att vara inriktad på uppsatsämnen för studenter men även fortsatt arbete på index och digitala verktyg.
Tid: 19 oktober 9.00-12.00
Lokal: Carolina Rediviva, Kart o Bilds läsesal

Multisensoriska Vadstena Kloster och The virtual museum at the Royal palace - det virtuella museet på Stockholms slott
Seminarium med Eva Lindqvist Sandgren samt Johan Eriksson och Per Widén från Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Tid: 20 november 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)
Se föredragen i YouTube: Multisensoriska Vadstena Kloster samt The virtual museum at the Royal palace

Digital Humanities methods for the literary scholar and visual culture computation
Föredrag med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.
Tid: 22 november 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)
Se föredraget i YouTube: Digital Humanities Methods

Building a Digital Humanities Lab institutionally within a large library system
Seminarium med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.
Innehåll:

  • Relationship between Library IT and DH
  • Relationship between Subject Specialist Librarians and DH
  • Special Collections / Rare Books / Local Specializations and DH
  • Licensed Vendor Data and DH (copyright & licensing issues)

Tid: 23 november, 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)
Se seminariet: Digital Humanities: Building Institutional Support in a Library Context

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.