Uppsala universitetsbibliotek

Forum för digital humaniora

Forum för digital humaniora arrangerar olika aktiviteter, såsom seminarier med anknytning till digital humaniora samt workshoppar som handlar om hur man kan arbeta med olika dataset och digitala verktyg.

Området ”digital humaniora” kan avgränsas som en uppsättning särskilda metoder och praktiker – i sökningar och analyser av olika typer av digitalt material, i digitalt tillgängliggörande, i nya former för undervisning och i den kritiska reflexionen över digitaliseringen.

Forum för digital humaniora är en mötesplats för forskare och praktiker på detta område. Syftet är att öppna för diskussioner och erfarenhetsutbyte, att på sikt utveckla fastare organisationsformer, utveckla former för tekniskt stöd inom universitetet och formera gemensamma mångdisciplinära utvecklings- och forskningsuppgifter. Eftersom de stora universitetsbiblioteken länge har haft en ledande roll inom den digitalisering som särskilt berör humaniora, finns inom detta område ett ömsesidigt intresse av samverkan mellan forskare och bibliotek.

Program hösten 2017

Boijes magasin - workshop om modetidskriften som utkom 1818-1844.
Tidskriften är nu digitaliserad och kan hittas i Alvin eller via denna länksamling.
Workshopen kommer att handla om att upprätta ett index över innehållet och kort information om verktyg och metoder för att arbeta med materialet.
Tid: 21 september 13.00-16.30
Lokal: Engelska parken (2-0043)
Föranmälan krävs senast den 20/9: per.cullhed@ub.uu.se

GIS-kartering av platser och ortnamn – en konceptuell anakronism vid visualisering av medeltida omvärldsuppfattning?
Seminarium med Agnieszka Backman och Alexandra Petrulevich från Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Tid: 2 oktober 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Boijes magasin – workshop. Den här gången kommer workshoppen att vara inriktad på uppsatsämnen för studenter men även fortsatt arbete på index och digitala verktyg.
Tid: 19 oktober 9.00-12.00
Lokal: Carolina Rediviva, Kart o Bilds läsesal
Föranmälan krävs senast 18 oktober: per.cullhed@ub.uu.se

Multisensoriska Vadstena Kloster och The virtual museum at the Royal palace - det virtuella museet på Stockholms slott
Seminarium med Eva Lindqvist Sandgren och Johan Eriksson från Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Tid: 20 november 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

DH methods for the literary scholar and visual culture computation
Föredrag med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.
Tid: 22 november 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Building a DH Lab institutionally within a large library system
Seminarium med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.
Innehåll:

  • Relationship between Library IT and DH
  • Relationship between Subject Specialist Librarians and DH
  • Special Collections / Rare Books / Local Specializations and DH
  • Licensed Vendor Data and DH (copyright & licensing issues)

Tid: 23 november, 14.15-16.30
Lokal: Carolina Rediviva, TLS (plan 6)

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.