En förlorad encyklopedi träder fram

2017-09-18

Detalj från handskriftsfragment av Pantegni på Uppsala universitetsbibliotek

Professor Monica H. Green, Arizona State University har forskat om tillkomsten av Constantinus Africanus medicinska encyklopedi Pantegni – ”Den medicinska konsten i sin helhet”. Professor Green har spårat och jämfört tidiga handskriftsfragment, det vill säga ofullständiga texter, bevarade i europeiska samlingar. Ett av dessa fragment finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs om hennes resultat i 400-bloggen från Uppsala universitetsbibliotek.