Linnéhandskrifter digitaliserade

2017-03-28

Detalj från sida ur Linnés Flora Dalekarlica

Tretton Linnéhandskrifter ur samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek har blivit digitaliserade och fritt tillgängliga på nätet.

Nu finns tretton unika Linnéhandskrifter digitaliserade och fritt åtkomliga på nätet. Bland dessa finner du bland annat en självbiografi av Linné, även kallad Vita III, samt tre Linnéhandskrifter från Charles de Geers bibliotek på Leufsta.

Tolv av dessa tretton handskrifter är nedtecknade av Carl von Linnés egen hand. Ytterligare två handskrifter av Linné, som idag finns utställda på Museum Gustavianum, återstår att digitalisera.

Linnéhandskrifterna i Alvin – digital plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Bildfilerna är fria att använda och går att ladda ned för att använda som illustrationer eller som forskningsunderlag.

Vid sidan av dessa finns även andra redan tidigare digitaliserade Linnéhandskrifter och brev från Universitetsbibliotekets samlingar ur Wallersamlingen och i Linnékorrespondensen.

Läs mer om Linnéhandskrifter på Uppsala universitetsbibliotek.