Alla titlar i Studia Numismatica Upsaliensia tillgängliga i fulltext

2017-03-02

foto på sex av delarnas bokryggar liggande på ett bord

Samtliga sju serietitlar i Studia Numismatica Upsaliensia finns nu tillgängliga som fulltexter i DiVA. Numismaticatitlarna är viktiga referensverk inom sitt område och det är glädjande att hela serien nu finns lätt tillgänglig.

Uppsala universitet förfogar, som ett av fåtaliga universitet i världen med klangfulla namn som Harvard, Princeton, Oxford och Cambridge, över ett eget myntkabinett där forskare och studenter samt allmänheten har tillgång till ett omfattande arkiv över mänsklighetens betalningsmedel. Samlingarna har genom århundraden sedan verksamhetens statr på 1600-talet framför allt tillkommit genom generösa donationer från bland annat kung Karl XI och drottning Lovisa Ulrika, men även många universitetsanställda och samlare. För att tillgängliggöra samlingarna på bästa möjliga sätt samt för att vårda donatorernas minne publiceras objekten dels digitalt genom Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv och dels i bokform inom serien Studia Numismatica Upsaliensia. Böckerna håller högsta klass, de är trådhäftade och inbundna i rött klot. Tack vare Acta-seriens satsning på Open Access finns numera även samtliga hittills publicerade volymer i serien tillgängliga digitalt genom DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där de även kann beställas via universitetsbibliotekets webbshop.

Det är tillfredsställande att bokserien har kommit upp i högsta klass även i internationellt perspektiv tack vare det gedigna arbetet som utförs av grafisk service på Carolina. Vi har fått en hel del beröm för serien både inom Sverige och utomlands. Det ska bli roligt att ta fram ytterligare volymer, där två redan är planerade, en om mynten från Akragas, en viktig myntort i antikens Sicilien, och en om de vasatida svenska mynten.

Text: Hendrik Mäkeler