Hogenskild Bielkes bibliotek sökbart på nätet

2017-01-13

foto på ett porträtt av Hogenskild Bielke på en av hyllorna med hans böcker

Han var välbeställd och bildad, och hörde till en av de finaste adelsfamiljerna i 1500-talets Sverige. Allt vad en sådan man kunde tänkas äga fanns representerat i Hogenskild Bielkes bibliotek. Genom Gustav II Adolfs donation finns dess rester vid Uppsala universitetsbibliotek. Nu är samlingen sökbar på nätet.

Under 1500-talet fanns ett ideal för vilka böcker en adelsman skulle läsa och ha sitt bibliotek. Riksrådet Hogenskild Bielke (1538-1605) samlade på sig ett privatbibliotek enligt dessa ideal, och denna samling kan alltså ses som representativ för det sena 1500-talet. Drygt 300 tryckta böcker ingick i biblioteket.

Biblioteket konfiskerades av Karl IX när Hogenskild själv avrättades 1605, och ingick i den donation som gjordes av Gustav II Adolf när Uppsala universitetsbibliotek grundades 1621. Av denna anledning har Hogenskilds böcker inte spridits lika vitt över landet som andra bibliotek från samma tid, utan huvuddelen har stannat i Uppsala. Efter att böckerna varit utspridda i de övriga samlingarna i Universitetsbiblioteket, rekonstruerades Hogenskilds bibliotek under 1990-talet och en separat katalog över samlingen trycktes.

Nu har böckerna i samlingen registrerats i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, med exemplarposter i universitetsbibliotekets katalog DISA, vilket ger forskare och intresserad allmänhet direkt tillgång till en överblick över innehållet i ett representativt svenskt adelsbibliotek på 1500-talet, var man än befinner sig i världen.

Läs mer om samlingen på bibliotekets webbplats: Hogenskild Bielkes bibliotek