Förutsättningar utreds för Uppsala universitet att ta över SGU:s bibliotek

2015-09-09

En förstudie ska genomföras för att utreda förutsättningarna för att Uppsala universitet att ta över driften av biblioteket vid Sveriges geologiska undersökning, (SGU).

Uppsala universitet har fått en förfrågan från SGU om möjligheten att ta över driften av myndighetens bibliotek, och under måndagen den 7 september antogs ett inriktningsbeslut av SGU:s ledningsgrupp om att genomföra en förstudie.

Geobiblioteket ligger i samma byggnad som SGU-biblioteket och skulle kunna säkerställa SGU:s behov av en långsiktig tillgång till litteratur och forskningsresultat inom kompetensområdet. För Geocentrum kommer övertagandet kunna resultera i ytterligare en kontaktyta mellan UU och SGU för erfarenhetsutbyte och utveckling inom geo-området.

Förstudien kommer att genomföras av personal från både SGU och Uppsala universitet och beräknas vara avslutad våren 2016.

Mer information:

Cecilia Natvig, enhetschef Geobiblioteket, tel. 070-4250129