Fornsvenska handskrifter digitaliseras

2015-06-30

Ur: UUB MS B 49

Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien har beviljat 7,3 miljoner kronor till katalogisering, digitalisering och beforskande av fornsvenska handskrifter vid Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Projektet beräknas pågå åren 2016–2018, och kommer för universitetsbibliotekets del bland annat att innebära att samtliga fornsvenska handskrifter katalogiseras och tillgängliggörs på webben i digital form.

Läs mer om projektet

Läs mer om universitetsbibliotekets medeltidshandskrifter