Frivilligt att hänga av sig jackor och väskor på Carolina Rediviva

2015-08-18

Från måndag den 17 augusti går det bra att ta med sig ytterkläder och väskor in på Carolina Rediviva.

Fler låsbara skåp kommer att placeras i anslutning till entrén, och möjlighet till avhängning kommer att finnas i läsesalarna.

Det är dock fortfarande obligatoriskt att hänga av sig jacka och väska innan inpassering i Specialläsesalen och Kart- och bildenhetens läsesal.

 

Söndagsöppet

Från den 1 september kommer Carolina Rediviva att hålla öppet även på söndagar (kl. 9-18). Målet är att i så stor utsträckning som möjligt tillgängliggöra bibliotekets lokaler, utställningar, läsplatser och resurser för universitetets studenter, forskare samt övriga användare.

Redan nu håller utställningssalen öppet på söndagar, kl. 12-17.

Välkommen!