Universitetsbiblioteket blir medlem i Open Library of Humanities

2015-06-02

Uppsala universitetsbibliotek deltar som stödjande medlem i Open Library of Humanities (OLH).

Open Library of Humanities erbjuder open access-publicering inom humaniora. I ett inledande skede ligger fokus på vetenskapliga tidskrifter, men målsättningen är att verksamheten även skall omfatta publicering av böcker.

 

Tidskrifter inom humaniora kan ansluta sig till OLH:s plattform och därigenom växla från en prenumerationsbaserad modell till gold open access-publicering.

 

Till skillnad från de flesta open access-lösningar där författarna betalar en publiceringsavgift  finansieras verksamheten i Open Library of Humanities istället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer. Grundfinansiering för plattformen kommer från Andrew W. Mellon Foundation.

 

Uppsala Universitet är första svenska lärosäte som deltar i OLH.

 

Mer information om OLH: https://www.openlibhums.org/