Information efter möte om flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

2015-05-29

Måndag 25 maj hölls ett informationsmöte om den förestående flytten av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Biblioteket beräknas öppna på Slottsgränd 3 i januari 2016.

Universitetsbibliotekets överbibliotekarie Lars Burman och vicerektor Torsten Svensson från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap presenterade bakgrunden till beslutet och svarade på frågor. Ett femtontal personer deltog: främst studenter, anställda, och representanter för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Bakgrunden till beslutet att flytta biblioteket är att det råder brist på undervisningslokaler vid Gamla Torget. Biblioteket flyttar till Slottsgränd 3 för att bereda plats åt fler undervisnings- och studentanknutna lokaler. Det ger en samlad utbildningsmiljö för studenterna vid Gamla torget. Slottsgränd 3 ligger nära kvarteret Munken där Juridiska institutionen finns. Munken och Slottsgränd 3 kommer att tillhöra Campus Gamla torget.

Biblioteket kommer att ha färre läsplatser i de nya lokalerna, men det blir totalt drygt 900 läsplatser inom campusområdet, vilket är fler än idag.

Just nu anpassas lokalerna för bibliotekets verksamhet, ett samarbete mellan biblioteket, Byggnadsavdelningen och berörda institutioner. Ambitionen och målsättningen är att verksamheten ska fortgå och att biblioteket inte ska stängas. 2-3 veckor behövs för att flytta samlingarna och just nu pågår diskussioner kring hur tillgängligheten till samlingarna ska kunna vara så god som möjligt.

Frågor från de närvarande rörde bland annat tillgängligheten till samlingarna och läsplatser under tentaperioden runt jul, och planeringen av flytten sker i samarbete med framför allt juridiska institutionen för att undvika problem. Frågor om tillgänglighet i de nya lokalerna, placering av bokhyllor, personalutrymmen och ventilation kom också upp, liksom önskemål om höj- och sänkbara bord. Biblioteket kommer att ha fler möjligheter till gruppstudier på den nya adressen, och det blir även andra typer av läsplatser, bland annat höj- och sänkbara bord.