Handritade planer över Vikbolandsbanans järnväg

2018-06-08

handritad karta över en del av Vikbolandsbanans järnväg

I fyra små läderportföljer innehållande totalt 235 handritade och färglagda ritningar finns en fin dokumentation över Vikbolandsbanans järnväg i Östergötland – ett unikt stycke svensk järnvägshistoria. Ritningarna har förvärvats av Uppsala universitetsbibliotek och har gjorts tillgängliga i digitala kopior.

UUB har förvärvat handritad dokumentation från 1915 över den smalspåriga (891 mm) Vikbolandsbanans järnväg. Smalspårig kallas järnvägen om spårvidden understiger 1435 mm. Det var privata företag som byggde smalspårig järnväg. Idag är det endast Roslagsbanan som har smalspårig järnväg i reguljär drift.

Det officiella namnet på Vikbolandsbanan var Norrköpings-Söderköping-Vikbolandets järnväg – NSVJ. Vikbolandsbanan togs i bruk åren 1893-1895 (till Valdermarsvik 1906) och drevs som ett aktiebolag fram till 1950 då den förstatligades. Järnvägslinjerna som ingick i Vikbolandsbanan lades sedermera ner under 1960-talet då ”järnvägsdöden” slog till som en följd av bilismens genomslag. Först lades sträckorna Östra Husby-Arkösund samt Kummelby-Östra Husby ner 1960. Slutligen lades sträckan Norrköping Östra-Valdemarsvik ner 1966.

Ritningarna är tillgängliga genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg

Läs mer om Vikbolandsbanan på denna webbplats över dess historia: www.vikbolandsbanan.se

Kontakt: Mats Höglund
E-post: mats.hoglund@ub.uu.se