Urval av tidigare Acta-titlar


Medeltidskyrkornas modernisering: Den svenska restaureringsdiskursen och kyrkliga moderniseringsprocessen ca 1925-1975 med exempel från Övre Norrland.
Anna Elmén Berg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, s. 353
Arcus Sacri, 3

Landets medeltidskyrkor har under tidernas gång omprövats, omvärderats och omgestaltats. Under 1900-talet fanns både ekonomiska förutsättningar och moderniseringsvilja. Särskilt under efterkrigstiden undergick många kyrkor restaureringar som syftade till att modernisera dem. Medeltidskyrkornas modernisering analyserar 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Modernitet och förändringar i samhälle och kyrkoliv bildar bakgrund till de faktiska åtgärder av antikvarisk eller nyskapande art som dessa kyrkobyggnader blev föremål för. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned

Evil and freedom: Reflections regarding Kant’s ”Religion within the Boundaries of Mere Reason”
Boris Kapustin
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 219 s.
Uppsala Studies in Social Ethics, 49

The book aspires to show the inherent paradoxes of the “pure idea” of freedom and its foreignness, and possible contrariety, revealed in and by some specific historical-political contexts, to freedom as practice of human liberation. This theme is looked at mainly through the prism of Kant’s moral and political philosophy, which—by way of critical engagement with it—offers a particularly propitious vantage point for its exploration and elaboration. Kant’s Religion within the Boundaries of Mere Reason, with its dramatic juxtaposition and conjoining of freedom with evil, along with its emphasis on “radical evil” and, at the same time, its dismissal of “diabolic evil” (as something applicable to and practicable by humans) is particularly seminal in this respect. The book furnishes a political-philosophical reading of the paradoxes of Kant’s account of freedom and culminates in showing what they reveal and allow us to come to grips with politics in “real life”, in particular the politics of great revolutions.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Secession och diplomati: Unionsupplösningen 1905 speglad i korrespondens mellan UD, beskickningar och konsulat

Evert Vedung, Gustav Jakob Petersson, Tage Vedung (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 876 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 199

Denna skrift rymmer korrespondens mellan Utrikesdepartementet i Stockholm samt beskickningar och konsulat efter Norges utbrytning ur unionen den 7 juni 1905 fram till kalenderårets slut. Skriften belyser ett viktigt och städse aktuellt ämne: hur åstadkomma secessioner som inte river upp sår och alstrar förbittring utan främjar fred, vänskap och välstånd?

Originaldokumenten är skrivna med svårläst piktur och sirliga hälsnings- och avskedsharanger. Brevväxlingen var hemlig och ofta personlig mellan envoyéerna i t ex Köpenhamn, Berlin, S:t Petersburg och Lissabon och periodens fyra utrikesministrar August Gyldenstolpe, Fredrik Wachtmeister, Arvid Lindman och Eric Trolle. Meddelanden åsattes beteckningar som särskildt förtrolig eller strængeste inkognito. Meddelanden redovisas inte bara på skandinaviska språk utan även på franska, engelska, tyska, spanska, portugisiska och italienska

Köp                              Låna                              Ladda ned


The 189 Partimenti of Nicola Sala: Complete Edition with Critical Commentary
Vol. 1. Nos. 1–100.,
Vol. 2., Nos. 101–189.,
Vol. 3. Critical Commentary
[Digital version only]
Peter van Tour
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 188 s, 159 s, 60 s.
Studia musicologica Upsaliensia, 27:1; 27.2; 27:3


This edition (in three volumes) presents the complete partimenti of Maestro Nicola Sala (1713–1801), composer and teacher of counterpoint at the Conservatorio della Pietà de’ Turchini in Naples. The initial impulse to create this edition arose after an encounter with Sala’s partimenti in Alexandre-Étienne Choron’s three volume treatise Principes de Composition des Écoles d’Italie (1808–09). The pedagogical sophistication of Sala’s keyboard exercises...[läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned (Vol. 3


Media, makten och nätverken: Stockholms mediemarknad i förändring
Stockholms moderna ekonomiska historia
Mats Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 99 s.
Uppsala Studies in Economic History, 109

Mediemarknaden har genomgått en genomgripande omvandling under de senaste decennierna. Teknologisk utveckling har öppnat för nya medieformer och distributions-system och bidragit till mediemarknadens globalisering. I denna bok analyseras hur Stockholms roll som mediecentrum påverkats av denna utveckling och hur företag i Stockholmsregionen kunnat utveckla sina positioner bland annat genom internationella kontaktnät.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Bevara för framtiden: Texter från en seminarieserie om specialsamlingar
Peter Sjökvist (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 183 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 16

Under 2014 och 2015 anordnades tre seminarietillfällen om specialsamlingar vid bibliotek, i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Skara stifts- och landsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Västerås stadsbibliotek, med stöd från Kungl. Biblioteket. I denna volym publiceras ett urval av föredragen i skriftlig form. De behandlar allt från tidigmoderna genrer till krigsbyten och internationella perspektiv på Rare Books Librarianship.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Han ledde ett universitet och styrde en stad: Historien om Thore Engströmer
Mats Ola Ottosson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 108

Thore Engströmer var på sin tid en av Sveriges mest framstående jurister. Han var professor i processrätt vid Uppsala universitet och lärosätets rektor 1933–1943. Han ledde alltså universitetet under större delen av de svåra krigsåren, men senare kunde han som universitetskansler medverka till efterkrigstidens väldiga upprustning av Sveriges universitets- och högskoleväsen... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Carl Larsson – Monumentalmålaren
Hans-Olof Boström
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Ars Suetica, 23

Carl Larsson är berömd och uppskattad för sina idylliska familjebilder från hemmet i Sundborn. Mindre kända är hans monumentalmålningar, trots att flera av dem pryder välkända offentliga byggnader i vårt land. Monumental-måleriet var den del av hans konstnärskap som han själv satte högst... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils-Uno Fornanders samling
Eva Wiséhn
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Studia Numismatica Upsaliensia, 7

Medaljer markerar en händelse, ett äreminne, status, makt, tillhörighet och ambitioner vilket gör det naturligt att dela in dem i olika kategorier och användningsområden. Inom medaljforskningen har det alltid funnits stora möjligheter att hitta nytt material och nya infallsvinklar... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Vicke Lindstrand On the Periphery: Mid-Twentieth Century Design and the Reception of Vicke Lindstrand
Mark Ian Jones
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 367 s.
Figura Nova: Uppsala Studies in the History of Art, 34

Vicke Lindstrand On The Periphery is the first English language publication to examine the life and work of the Swedish artist and designer Vicke Lindstrand and his place in Swedish and Scandinavian design history... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Museum Gustavianum: Fönster mot omvärlden
Ing-Marie Munktell
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 125 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 106

I Uppsala intar Museum Gustavianum en unik position som mötesplats mellan den akademiska världen och den breda allmänheten. Beläget mitt i hjärtat av den medeltida staden ligger museet i vad som idag är Sveriges äldsta bevarade universitetshus. Huset i sig är en av stadens vackraste byggnader, påbörjad på 1620-talet. Från 1997 är Gustavianum Uppsala universitets museum. Här visas samlingar från universitetets grundande 1477 till idag.

Köp                             Låna                            Ladda ned


Dietrich Buxtehudes geistliche Vokalwerke: Text, Formen, Gattungen
Olga Gero
Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 427 s.
Studia Musicologica Upsaliensia, 26

Innerhalb der protestantischen Kirchenmusik kennzeichnet das Vokalwerk Dietrich Buxtehudes in mehrfacher Hinsicht einen Paradigmenwechsel: im musikalischen Denken, in der Gestaltung der Form, in der Verselbstständigung der – Musik und in einem steigenden Interesse an der theologischen – Deutung der zugrunde liegenden Texte... [läs mer]

Köp                            Låna                             Ladda ned


Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom
Rolf Lundén
Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, 542 s.
Figura Nova: Uppsala Studies in the History of Art, 33

A hundred years ago regarded, with Carl Milles, as the hope of Swedish sculpture, David Edstrom is today more or less forgotten. Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom tells the fascinating rags-to-riches-and-back-to-rags story of the young boy who grew up in Småland, Sweden, emigrated to Iowa, U.S.A., and hoboed his way back in 1894 to get his education at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm... [läs mer]

Köp                            Låna                             Ladda ned


The History of Western Liberalism
Svante Nycander
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 411 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 196

Svante Nycanders Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet (SNS förlag 2009 och Studentlitteratur 2013) finns nu tillgänglig i engelsk översättning med titeln The History of Western Liberalism. Boken beskriver både den liberala idéutvecklingen alltsedan upplysningstiden och dess samband med politiska och sociala förändringar. Skillnader mellan europeisk och amerikansk liberalism är ett tema. Den lämpar sig väl som både kurslitteratur och fördjupningsläsning för studenter och forskare i statsvetenskap, historia och idéhistoria. Boken har översatts till engelska av Peter Mayers.

Köp                            Låna                             Ladda ned