Uppsala universitetsbibliotek

Urval av tidigare Acta-titlar


The 189 Partimenti of Nicola Sala: Complete Edition with Critical Commentary
Vol. 1. Nos. 1–100.,
Vol. 2., Nos. 101–189.,
Vol. 3. Critical Commentary
[Digital version only]
Peter van Tour
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 188 s, 159 s, 60 s.
Studia musicologica Upsaliensia, 27:1; 27.2; 27:3


This edition (in three volumes) presents the complete partimenti of Maestro Nicola Sala (1713–1801), composer and teacher of counterpoint at the Conservatorio della Pietà de’ Turchini in Naples. The initial impulse to create this edition arose after an encounter with Sala’s partimenti in Alexandre-Étienne Choron’s three volume treatise Principes de Composition des Écoles d’Italie (1808–09). The pedagogical sophistication of Sala’s keyboard exercises...[läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned (Vol. 3


Media, makten och nätverken: Stockholms mediemarknad i förändring
Stockholms moderna ekonomiska historia
Mats Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 99 s.
Uppsala Studies in Economic History, 109

Mediemarknaden har genomgått en genomgripande omvandling under de senaste decennierna. Teknologisk utveckling har öppnat för nya medieformer och distributions-system och bidragit till mediemarknadens globalisering. I denna bok analyseras hur Stockholms roll som mediecentrum påverkats av denna utveckling och hur företag i Stockholmsregionen kunnat utveckla sina positioner bland annat genom internationella kontaktnät.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Han ledde ett universitet och styrde en stad: Historien om Thore Engströmer
Mats Ola Ottosson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 108

Thore Engströmer var på sin tid en av Sveriges mest framstående jurister. Han var professor i processrätt vid Uppsala universitet och lärosätets rektor 1933–1943. Han ledde alltså universitetet under större delen av de svåra krigsåren, men senare kunde han som universitetskansler medverka till efterkrigstidens väldiga upprustning av Sveriges universitets- och högskoleväsen... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Carl Larsson – Monumentalmålaren
Hans-Olof Boström
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Ars Suetica, 23

Carl Larsson är berömd och uppskattad för sina idylliska familjebilder från hemmet i Sundborn. Mindre kända är hans monumentalmålningar, trots att flera av dem pryder välkända offentliga byggnader i vårt land. Monumental-måleriet var den del av hans konstnärskap som han själv satte högst... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Musik på medaljer, mynt och jetonger i Nils-Uno Fornanders samling
Eva Wiséhn
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Studia Numismatica Upsaliensia, 7

Medaljer markerar en händelse, ett äreminne, status, makt, tillhörighet och ambitioner vilket gör det naturligt att dela in dem i olika kategorier och användningsområden. Inom medaljforskningen har det alltid funnits stora möjligheter att hitta nytt material och nya infallsvinklar... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Vicke Lindstrand On the Periphery: Mid-Twentieth Century Design and the Reception of Vicke Lindstrand
Mark Ian Jones
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 367 s.
Figura Nova: Uppsala Studies in the History of Art, 34

Vicke Lindstrand On The Periphery is the first English language publication to examine the life and work of the Swedish artist and designer Vicke Lindstrand and his place in Swedish and Scandinavian design history... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Museum Gustavianum: Fönster mot omvärlden
Ing-Marie Munktell
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 125 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 106

I Uppsala intar Museum Gustavianum en unik position som mötesplats mellan den akademiska världen och den breda allmänheten. Beläget mitt i hjärtat av den medeltida staden ligger museet i vad som idag är Sveriges äldsta bevarade universitetshus. Huset i sig är en av stadens vackraste byggnader, påbörjad på 1620-talet. Från 1997 är Gustavianum Uppsala universitets museum. Här visas samlingar från universitetets grundande 1477 till idag.

Köp                             Låna                            Ladda ned


Dietrich Buxtehudes geistliche Vokalwerke: Text, Formen, Gattungen
Olga Gero
Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 427 s.
Studia Musicologica Upsaliensia, 26

Innerhalb der protestantischen Kirchenmusik kennzeichnet das Vokalwerk Dietrich Buxtehudes in mehrfacher Hinsicht einen Paradigmenwechsel: im musikalischen Denken, in der Gestaltung der Form, in der Verselbstständigung der – Musik und in einem steigenden Interesse an der theologischen – Deutung der zugrunde liegenden Texte... [läs mer]

Köp                            Låna                             Ladda ned


Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom
Rolf Lundén
Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, 542 s.
Figura Nova: Uppsala Studies in the History of Art, 33

A hundred years ago regarded, with Carl Milles, as the hope of Swedish sculpture, David Edstrom is today more or less forgotten. Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom tells the fascinating rags-to-riches-and-back-to-rags story of the young boy who grew up in Småland, Sweden, emigrated to Iowa, U.S.A., and hoboed his way back in 1894 to get his education at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm... [läs mer]

Köp                            Låna                             Ladda ned


The History of Western Liberalism
Svante Nycander
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 411 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 196

Svante Nycanders Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet (SNS förlag 2009 och Studentlitteratur 2013) finns nu tillgänglig i engelsk översättning med titeln The History of Western Liberalism. Boken beskriver både den liberala idéutvecklingen alltsedan upplysningstiden och dess samband med politiska och sociala förändringar. Skillnader mellan europeisk och amerikansk liberalism är ett tema. Den lämpar sig väl som både kurslitteratur och fördjupningsläsning för studenter och forskare i statsvetenskap, historia och idéhistoria. Boken har översatts till engelska av Peter Mayers.

Köp                            Låna                             Ladda ned