Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här hittar du mer information om bibliotekets stöd i publiceringsfrågor.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform.

Aktuella titlar

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och avhandlingar publicerade i Actas serier här.

Norges Våpen: Cultural Memory and Uses of History in Norwegian Black Metal
Christopher Thompson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2019, 221 s.
Studia Historica Upsaliensia 263

Transgressive, anti-social, and dangerous, Norwegian black metal is a type of extreme metal music that pushes boundaries. Through the 1990s, this music scene was linked to a series of church burnings and murders that made Norwegian headlines. Whether through its strong anti-Christian rhetoric or its history with violence and vandalism, it is a menacing style of music that seems at odds with many of the stereotypes of Norway. However, like all kinds of popular music, it is influenced by its environment. As such, Norwegian black metal reflects something about what it means to be “Norwegian.”

The dissertation explores the ways Norwegian black metal uses history and expresses cultural memory, thereby confirming themselves as Norwegian as well as contributing to the definition of Norwegian-ness. History use and other expressions of cultural memory are thus understood in the context of modern Norwegian identity construction and the ways these identities have persisted since the nineteenth century. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Bad mot lort och sjukdom: Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949
Karolina Wiell
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 259 s.
Uppsala Studies in Economic History 116

I slutet av 1800-talet inleddes i liten skala byggandet av offentliga badstugor på den svenska landsbygden. Efter en långsam tillväxtfas uppfördes under perioden 1920-1949 tusentals nya badstugor. Därefter avtog byggandet snabbt. Samtidigt spreds budskap som ”Ett bad i veckan” och ”Bad är hälsa” till befolkningen främst genom skolböcker och veckotidningar. Barnen skulle dessutom lära sig att bada genom så kallade skolbad. I denna avhandling undersöks bakgrunden till badstugubyggnationen lika väl som hur idén om folkbad och behovet av en förbättrad personlig hygien uppstod, formulerades, förmedlades, förankrades och förverkligades i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Every Man His Own Monument: Self-Monumentalizing in Romantic Britain
Chris Haffenden
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 263 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 50

From framing private homes as museums, to sitting for life masks and appointing biographers, new forms of self-monumentalizing emerged in the early nineteenth century. In this study I investigate the emergence and configuration of such practices in Romantic Britain. Positioning these practices at the intersection of emergent national pantheons, a modern conception of history, and a newly-formed celebrity culture, I argue that this period witnessed the birth of distinctively modern ways for the individual to make immortality. Faced with a visceral fear of being forgotten, public figures began borrowing from celebrity culture to make their own monuments. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Kapitalets koncentration: Stockholm som finansiellt centrum efter 1945
Tom Petersson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 114 s.
Uppsala Studies in Economic History 117

Bankernas och de finansiella marknadernas betydelse för samhällsekonomin, för näringslivet och för individer och hushåll har under lång ökat, särskilt markant under de senaste decennierna. Kärnan i det svenska finansiella systemet utgörs av ett mindre antal affärsbanker med rötter tillbaka i 1800-talet. I denna bok analyseras hur och varför Stockholm blivit centrum för hela den svenska bank- och finanssektorn efter 1945. Fram till 1980-talet var de regionala affärsbankerna en vital del av det svenska systemet. Därefter och fram till våra dagar har alltmer av bank- och finanssystemet koncentrerats till en handfull storbanker och till en plats – Stockholm.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Exploring the Mores of Mining: The oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724
Hedvig Widmalm
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 208 s.
Uppsala Studies in Economic History 114

This thesis closely examines the Great Copper Mine in Falun in the first two decades of the eighteenth century. It uses a micro-historical approach to investigate the economic discourse of agrarian oeconomy, a complex idea tied to the early modern agrarian society. The implementation of a series of economic reforms in 1716 and the subsequent Royal Commission in 1724 form the key sources studied here. Part of this also includes a close reading of the words of Anders Swab, the Mine Inspector, and those who argued against his reforms. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Storytelling in Byzantium: Narratological approaches to Byzantine texts and images
Ingela Nilsson, Charis Messis & Margaret Mullett (eds.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 318 s.
Studia Byzantina Upsaliensia 19

With the present volume we wished to push the contributors to move in the direction of postclassical narratology and explore its potential for analysing premodern texts, but above all to encourage them to find their own variety of narratological analysis, classical or not. Such an approach has been encouraged within the research network “Texte et récit à Byzance” (2015–2017), which has offered a fruitful platform for exchange of ideas between students and scholars interested in Byzantine narratives and narratological perspectives. The chapters of this volume represent some, but not all of the projects that have been carried out within or in collaboration with the research network, and we think they will be both instructive and inspirational for colleagues across the field of Byzantine Studies. (From the introduction by Ingela Nilsson and Charis Messis)

Köp                              Låna                              Ladda ned


Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980
Josefin Englund
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 249 s.
Studia Historica Upsaliensia 261

I över hundra år har kvinnor och män sökt en livspartner i annonser där de beskrivit sig själva och den de söker. I dessa beskrivningar finns berättelser så små och vardagliga till både form och innehåll att de lätt passerar oss förbi. Men de rymmer ett bidrag till en stor berättelse om män och kvinnor i en tid av stora förändringar.

I takt med att det moderna Sverige växte fram hittade man nya lösningar på frågor om till exempel försörjning, arbetsdelning och föräldraskap. Historikers beskrivningar av dessa förändringar har ofta byggt på statligt, institutionellt och politiskt material. Kontaktannonsernas beskrivningar ger ett nytt perspektiv på dessa förändringar och hjälper oss att förstå hur män och kvinnor begripliggjort sin föränderliga värld. Kontaktannonser ger oss en unik tillgång till människors ambitioner, förhoppningar och tolkningar av erfarenheter.

I denna avhandling undersöks 5 000 annonser skrivna av män och kvinnor i sökandet efter en livspartner av motsatt kön. Dessa dokument, publicerade i Dagens Nyheter 1890–1980, låter oss ta del av en stor mängd olika röster, både mäns och kvinnors. Trots det lilla formatet kan de ge oss nya inblickar i 1900-talets genushistoria.

Läs mer om avhandlingen i Uppsala universitets nyhetsbrev.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Filosofiska metoder i praktiken
Mikael Stenmark, Karin Johannesson, Francis Jonbäck & Ulf Zackariasson (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 343 s.
Uppsala Studies in Philosophy of Religion 5

Vad är filosofisk metod? Hur tillämpar man filosofiska metoder? Hur skiljer sig filosofiska metoder från andra vetenskapliga metoder?
I denna antologi visar både seniora och juniora forskare den mångfald av filosofiska metoder som finns. En del av texterna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin karaktär.

Antologin kan vara till stöd för både studenter och forskare att kunna fördjupa reflektionen runt de olika metoder som används i bearbetandet av de existentiella frågor som aktualiseras av religiösa och sekulära livsåskådningar i nutid och historia.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Jane Addams’ Sociology and the Spirit of Social Entrepreneurship
Vessela Misheva & Andrew Blasko (eds.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 283 s.
Studia Sociologica Upsaliensia 65

The present volume is largely comprised of articles submitted by participants in the First Jane Addams Conference on Social Entrepreneurship, which was held in Uppsala, Sweden, on November 18th–19th, 2010. The conference, hosted by the Department of Sociology, Uppsala University, was organized on the occasion of the 150th anniversary of the birth of the once prominent woman sociologist, symbolic interactionist, and pragmatist Jane Addams. Addams is better known today throughout the world by means of a broad range of other identities that associate her with the settlement movement, charity, social work, the activities of public intellectuals, the progressive movement, social reform, feminism, the women’s suffrage movement, pacifism, and, above all, the Nobel Peace Prize, which she was awarded in 1931.

Köp                              Låna                              Ladda ned


The Coinage of Akragas c. 510–406 BC.
Part 1: Text and Plates
The Coinage of Akragas c. 510–406 BC.
Part 2: Catalogue

Ulla Westermark
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 339 s., 337 s.
Studia Numismatica Upsaliensia 6:1, 6:2

Dessa internationellt uppmärksammade och länge emotsedda volymer lägger den sista pusselbiten i kartläggningen av det antika Siciliens mynt. I två volymer presenteras mynten – med sina karaktäristiska örn- och krabb-motiv – från den stad som Pindaros kallade den vackraste av dem alla.

The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. Part 1: Text and Plates
Köp                              Låna                              Ladda ned

The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. Part 2: Catalogue
Köp                              Låna                              Ladda ned


Den statskloka resan
Ola Winberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 414 s.
Studia Historica Upsaliensia 260

I denna avhandling studeras den svenska adelns peregrinationer i Europa på 1600-talet. En peregrination betraktades som en lämplig avslutning på unga mäns utbildning och ledde till universitet och metropoler i England, Frankrike, Italien, Nederländerna och Tyskland. I akademiska tal så uttrycktes tanken att resorna skulle generera statsklokhet, vilket avsåg förmågan att bidra till stats- och samhällsutvecklingen med hjälp av kunskaper och erfarenheter från utlandet. Här undersöks hur adeln i praktiken genomförde peregrinationerna för att nå sådana målsättningar. Brev, resejournaler och räkenskaper används för att ta reda på vart adelsmännen reste och hur länge de vistades på olika orter, vad de gjorde där och vad det kostade. Avslutningsvis studeras vad som hände när de återvände hem. Peregrinationerna knyts till den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen och statsföreträdarnas planer för rikets utveckling. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Studies in Semitic Linguistics and Manuscripts: A Liber Discipulorum in Honour of Professor Geoffrey Khan
Nadia Vidro, Ronny Vollandt, Esther-Miriam Wagner and Judith Olszowy-Schlanger (eds.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 467 s.
Studia Semitica Upsaliensia 30

This Festschrift is a collection of papers in honour of Geoffrey Khan, the Regius Professor of Hebrew at the University of Cambridge, written by his former and current students and post-doctoral researchers. The work of Geoffrey Khan has had a tremendous impact on a vast array of domains of study, including Hebrew, Arabic, Aramaic, Semitic grammar and linguistics, Bible vocalisation traditions, Cairo Genizah studies, palaeography, codicology and Arabic papyrology. This richness of investigated themes is reflected by the twenty-one papers in the present volume. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Per Holmberger och sockenlapparnas språk
Lars-Gunnar Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 274 s.
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis

När den ihreska handskriftssamlingen på Uppsala universitetsbibliotek katalogiserades i början av 1900-talet fann man en samisk uppteckning från 1770-talet som visade sig ha tillkommit utanför Gävle. Uppteckningen, som består av en rituell s.k. björnvisa och en omfattande ordlista, hade sammanställts av östgöten Per Holmberger (1745–1807). För att förklara hur samiskt språkmaterial kunnat samlas så långt söderut i Sverige har tidigare forskare antagit att Holmbergers sagesmän varit kringströvande, fattiga samer som förirrat sig bort från sina hemtrakter och man hävdade att deras språk var sydsamiska.

I boken Per Holmberger och sockenlapparnas språk presenteras för första gången en utgåva av Holmbergers hela ordlista som sedan analyseras med tonvikt på språk och kultur... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist
Lennart Nordenfelt
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 270 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 111

I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920–2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Carl Larsson – Monumentalmålaren
Hans-Olof Boström
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 293 s.
Ars Suetica, 23

Carl Larsson är berömd och uppskattad för sina idylliska familjebilder från hemmet i Sundborn. Mindre kända är hans monumentalmålningar, trots att flera av dem pryder välkända offentliga byggnader i vårt land. Monumentalmåleriet var den del av hans konstnärskap som han själv satte högst. Ändå har det tilldragit sig begränsat intresse från forskningen. I den här boken sätts hans monumentalmålningar in i sitt europeiska sammanhang och studeras som bärare av samhälleliga, nationella och pedagogiska ideologier. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned