Uppsala universitetsbibliotek

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här kan du läsa mer om Open Access, avhandlingsproduktion och forskarstöd vid Uppsala universitet.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform.

Aktuella böcker ur Acta-serierna

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och avhandlingar publicerade i Actas serier här.


Bevara för framtiden: Texter från en seminarieserie om specialsamlingar
Peter Sjökvist (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, 183 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 16

Under 2014 och 2015 anordnades tre seminarietillfällen om specialsamlingar vid bibliotek, i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Skara stifts- och landsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Västerås stadsbibliotek, med stöd från Kungl. Biblioteket. I denna volym publiceras ett urval av föredragen i skriftlig form. De behandlar allt från tidigmoderna genrer till krigsbyten och internationella perspektiv på Rare Books Librarianship.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar
Olle Nordberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 49

Hur de nya medievanorna påverkar unga människors skönlitterära läsning är en fråga som engagerar. I PISA-resultatens svallvågor har den diskuterats och debatterats flitigt under hela 2000-talet. Parallellt med denna debatt har även litteraturläsningens legitimering och plats inom skolans svenskämne varit föremål för diskussioner. Den sammantagna bilden av tonåringars attityder till litteraturläsning och av deras förmåga att läsa fiktionslitteratur har varit relativt dyster under den period av intensiv digitalisering som pågått under de senaste 15 åren. I Olle Nordbergs doktorsavhandling undersöks området på delvis nya sätt där tonåringar från olika utbildningsprogram inom gymnasieskolan har fått rika möjligheter att utveckla sina tankar om läsning och litteratur. Tre empiriska undersökningar genomförs med olika metoder, men med områdena attityd och kompetens gemensamt i fokus. Resultaten från dessa studier stöder och fördjupar varandra. De relateras även till litteraturdidaktiska perspektiv kopplade till gymnasieskolans svenskämne. I många avseenden visar sig då de medverkande 18-åringarnas litteraturläsning framträda i ett annat och mer positivt ljus än i den stereotypa bild som ofta förmedlats.

Köp                              Låna                              Ladda nedSensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation
Karin Eriksson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 226 s.
Studia Musicologica Upsaliensia Nova Series 28

This thesis investigates the multiple and contested spaces of belonging that may be evoked by ritualised musical performance. It makes an ethnographic case study of the Zorn Badge Auditions in Sweden, in which musicians play before a jury in the hope of being awarded a Zorn Badge and a prestigious but also contested title: Riksspelman... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s
Hedvig Mårdh
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 407 s.
Ars Suetica 24

This is a study of the intersection between art historical theory and practice, and cultural heritage, where the revivals and mediations of the neoclassical Gustavian style have been used as a platform for further exploration. In relation to this, the use and changing meanings of the concepts authenticity and style have been examined. The research has a historiographical and multidisciplinary character, drawing on the fields of art history, critical heritage studies and design history... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda nedStrategic Colonels: The Discretion of Swedish Force Commanders in Afghanistan 2006–2013
Magnus Johnsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 282 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 198

This dissertation examines the role of military officers as policy implementers by investigating the discretion of Swedish force commanders in the multinational military campaign in Afghanistan between 2006 and 2013. By developing an analytical framework that takes both an outside-in and an inside-out perspective, and that encompasses both the objective implications that structural factors project on force commanders as well as their subjective perceptions of those structural factors, and applying that framework to a range of official documents as well as unique interview data, the thesis describes the discretion that force commanders have had in interpreting, choosing and shaping their mission and concept of operations... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Ironins skiftningar — jagets förvandlingar: Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom
Katarina Båth
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 328 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 48

This dissertation explores the intimate relationship between irony and romantic subjectivity, by drawing on feminist psychoanalytical theory, via an examination of the shiftings of irony, and humor, in the works of the Swedish romanticist P. D. A. Atterbom (1790–1855). It looks at the critical role played by irony in the formation of Romantic subjectivity, and explores irony’s potential to undermine dualistically gendered notions of subject-object relations. For Atterbom, irony is an aesthetic concept closely related to drama, informed not only by German Romantic-ironic theorists such as Friedrich Schlegel and Jean Paul, but also by the works of Shakespeare, Ludwig Tieck, and E. T. A. Hoffmann... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


The 189 Partimenti of Nicola Sala: Complete Edition with Critical Commentary
Vol. 1. Nos. 1–100.,
Vol. 2., Nos. 101–189.,
Vol. 3. Critical Commentary
[Digital version only]
Peter van Tour
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 188 s, 159 s, 60 s.
Studia musicologica Upsaliensia, 27:1; 27.2; 27:3


This edition (in three volumes) presents the complete partimenti of Maestro Nicola Sala (1713–1801), composer and teacher of counterpoint at the Conservatorio della Pietà de’ Turchini in Naples. The initial impulse to create this edition arose after an encounter with Sala’s partimenti in Alexandre-Étienne Choron’s three volume treatise Principes de Composition des Écoles d’Italie (1808–09). The pedagogical sophistication of Sala’s keyboard exercises...[läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned (Vol. 3)


Media, makten och nätverken: Stockholms mediemarknad i förändring
Stockholms moderna ekonomiska historia
Mats Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 99 s.
Uppsala Studies in Economic History, 109

Mediemarknaden har genomgått en genomgripande omvandling under de senaste decennierna. Teknologisk utveckling har öppnat för nya medieformer och distributions-system och bidragit till mediemarknadens globalisering. I denna bok analyseras hur Stockholms roll som mediecentrum påverkats av denna utveckling och hur företag i Stockholmsregionen kunnat utveckla sina positioner bland annat genom internationella kontaktnät.

Köp                              Låna                              Ladda ned