Uppsala universitetsbibliotek

Om biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek som är öppet för alla. Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet.

Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala.

Stöd biblioteket

Mål och strategier

En viktig utgångspunkt för Uppsala universitetsbiblioteks arbete är de mål vi har satt upp för vår verksamhet.

Dessa mål är i sin tur baserade på de universitetsgemensamma målen och strategierna som klargör att Uppsala universitet ska ha framstående forskning, förstklassig utbildning, vara ett universitet i samhället och under ständig utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek
Måldokument för undervisningen vid Uppsala universitetsbibliotek

Bibliotekets historia och kulturarv

Uppsala universitetsbibliotek har en lång historia. Det grundades år 1620 av Gustav II Adolf, som också donerade de första samlingarna. Det första biblioteket fanns nära domkyrkan, i ett hus som idag är rivet. 1841 stod Carolina Rediviva färdigt som universitetsbibliotek och vid den tidpunkten uppgick samlingarna till ungefär 100 000 band. Läs mer om bibliotekets historia.

Universitetetsbiblioteket har sällsynta och värdefulla samlingar som utgör ett unikt kulturarv. Samlingarna kan sökas fram i bibliotekets kataloger och studeras i specialläsesalarna. I Carolinashoppen finns ett brett utbud av varor med anknytning till biblioteket och utställningarna till försäljning. Flera av produkterna i butiken är unika för Uppsala universitet.