Westinska boksamlingen

Inför Uppsala universitets 400-årsjubileum (1877) donerade garvarålderman Jacob Westin sin stora och värdefulla samling av tryck, bilder, kartor samt handskrifter till universitetsbiblioteket. Westins samling var en av de största och mest värdefulla samlingar som donerats till universitetsbiblioteket som en enskild person lyckats sammanställa.

Jacob Westin (1810–1880) var förmögen ägare till en stor garverirörelse i Stockholm, han var skråäldste och hade därmed titeln "garvarålderman". Han satt också i riksdagen för borgarståndet och hade en mängd offentliga uppdrag.

Jacob Westin

Till Uppsala fraktades år 1881 hans stora samling av böcker, bokband, småtryck, handskrifter och kartor samt bildmaterial, som till exempel teckningar och grafiska blad. För biblioteket blev Westins donation den största gåva som någonsin tagits emot. Enbart trycksamlingen omfattade 22 256 volymer.

Viktiga ämnesområden för samlaren Jacob Westin var geografi, historia, topografi och litteratur samt genealogi och personhistoria. I tid spänner den Westinska samlingen från 1400-tal till 1870-tal. Den geografiska utgångspunkten för hans samlande var Stockholm och i första hand Kungsholmen, hans egen stadsdel. Med tiden utökades samlandet med Stockholm i stort och hela Sverige. Tyngdpunkten ligger dock på Uppland och Stockholm. 

Den värdefulla Westinska trycksamlingen kompletterar i många avseenden universitetsbibliotekets svenska samling av pliktlevererade böcker och småtryck.

Kataloger

  • Westinska trycksamlingen (bladkatalog i pärmar).
  • Westins samling av svenska tidningar (bladkatalog i pärmar).
  • Westins samling av planschverk (kortkatalog).

Katalogerna finns i Carolina Redivivas katalogrum. 
Samtliga kataloger är upprättade av Westin själv eller på hans inititiativ.

Böckerna i den Westinska samlingen håller på att katalogiseras i våra bibliotekskataloger på nätet. Samtliga böcker i Westins raritetssamling är nu sökbara:

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.