Westinsamlingarna

Inför Uppsala universitets 400-årsjubileum år 1877 donerade garvaråldermannen Jacob Westin sin stora och värdefulla samling av tryck, bilder, kartor samt handskrifter till universitetsbiblioteket. Westins samling var en av de största och mest värdefulla samlingar på universitetsbiblioteket som en enskild person lyckats sammanställa.
Viktiga ämnesområden för samlaren Jacob Westin var geografi, historia, topografi och litteratur samt genealogi och personhistoria. I tid spänner den Westinska samlingen från 1400-tal till 1870-tal.

Se även:

Jacob Westin (1810-1880) var garvare till yrket och ägde en garverirörelse. År 1857 blev Westin samlare på heltid. Den westinska boksamlingen innehåller 22 256 volymer, från 1400-tal till 1870-tal. Handskriftssamlingen omfattar cirka 1 800 volymer med geografisk tyngdpunkt på Stockholm. I samlingarna ingår även kartor samt bildmaterial som teckningar och grafiska blad. Hela samlingen skänktes av Westin till Uppsala universitetsbibliotek år 1877 i samband med bibliotekets 400-årsjubileum. Han blev utnämnd till hedersdoktor.

Kataloger

Nedanstående kataloger finns i Carolina Redivivas katalogrum, och är upprättade av Westin själv eller på hans initiativ.

  • Westinska trycksamlingen (bladkatalog i pärmar)
  • Westins samling av svenska tidningar (bladkatalog i pärmar)
  • Westins samling av planschverk (kortkatalog)
     

Litteratur i urval

  • Davidsson, Åke, Westinska samlingen. Ett hundraårsjubileum, Universitetsbiblioteket, Uppsala, 1982 (Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 10).
  • Grape, Anders, 'Om Jacob Westin och hans samlingar', i Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. Högtidssammanskomsten den 13 oktober 1930, Uppsala, 1931, s. 8-26.
  • Munkhammar, Lars, 'Samlarna', i  Deras ögonstenar - samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, red. Xtina Wootz, Universitetsbiblioteket, Uppsala, 2008 (Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 47).
  • Meyer, Ernst, 'Några anteckningar om Westinska samlingarna å Uppsala universitetsbibliotek', i Samfundet S:t Eriks årsbok, 1907, s. 87-100.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.