Bibliotheca Walleriana - Wallers boksamling

Samlingen är uppkallad efter läkaren och samlaren Erik Waller (1875–1955) och betraktas, med dess drygt 20 000 titlar, som en av världens största och värdefullaste samlingar av medicinhistorisk litteratur.

Det var 1910 som Erik Waller började systematiskt samla äldre medicinsk och naturvetenskaplig litteratur. Hans ambition var att förvärva alla verk som under historiens lopp spelat en betydande roll inom medicinen eller angränsande ämnesområden. Det är inte lätt att hitta luckor i Wallersamlingen. Där, bland de drygt 20 000 verken, ingår bland annat 150 inkunabler, det vill säga skrifter tryckta på 1400-talet, under boktryckarkonstens första decennier. Åtskilliga av dem är mycket sällsynta.

Wallers bibliotek

Förutom medicin täcker Wallers bibliotek områden som fysik, kemi, botanik, zoologi och astronomi.  

1950 överlämnades boksamlingen till Uppsala universitetsbibliotek. Det var således under en period på fyrtio år som denna numera internationellt kända samling kom till.  

Bibliotekarien Hans Sallander har med sin katalog i två band över samlingen rest ett värdigt monument över samlaren. Katalogen finns i större forskningsbibliotek och är nu även tillgänglig på internet (se nedan). I en artikel från 1951 har Sallander också gett en mycket sakkunnig presentation av Erik Wallers bibliotek.

Erik Waller nöjde sig dock inte med att samla böcker. Han var till en början främst inriktad på att samla autografer, det vill säga handskrivna dokument skrivna av kända personer. Hans autografsamling, som omfattar cirka 38 000 dokument, finns också på Carolina Rediviva, liksom en särtrycksamling, som kompletterar boksamlingen och sträcker sig från 1700-talet till 1900-talets mitt. 

Utöver skrifter samlade Erik Waller även medaljer. Wallers medaljsamling, som uppgår till cirka 700 medaljer, förvaras numera i Uppsala universitets myntkabinett.

Katalog

Bibliotheca Walleriana : the books illustrating the history of medicine and science collected by dr Erik Waller and bequeathed to the Library of the Royal University of Uppsala: a catalogue / compiled by Hans Sallander. - 2 vols. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1955. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 8-9).

Litteratur

Sallander, Hans, "The Bibliotheca Walleriana in the Uppsala University Library". In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 38, 1951, s. 49-74.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.