Vadstenadiariet, eller Diarium Vastenense, skildrar livet i Vadstena kloster under perioden 1384-1545. Diariets notiser rapporterar om invigningar av nya medlemmar, dödsfall, besök i klostret och mycket annat. Klostrets roll i den expanderande birgittinorden föranledde en rad färder till och samarbete med nya klosteranläggningar runt om i Europa. Handskriften innehåller dessutom ett antal notiser om händelser utanför birgittinernas värld, berättelser om krig och uppror i senmedeltidens Sverige.

Sidorna 214 och 215 ur Vadstenadiariet. Här nämns bl.a. Gustav Eriksson Vasas besök i Vadstena 1521, då han utsågs till riksföreståndare.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Litteratur

Vadstenadiariet: Latinsk text med översättning och kommentar, utgivet genom Claes Gejrot, Stockholm, 1996.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.