Polarprojektet - digitaliserat äldre bildmaterial från polarområdena

Drygt 7 000 bilder från svenska polarexpeditioner och forskningsresor har digitaliserats och finns sökbara i Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.
För att hitta polarbilderna i Alvin, sök: polarexpeditioner. Det är också möjligt att söka på respektive expedition eller forskningsresa. Se förteckning nedan över dessa.

Förutom att ett ovärderligt kulturarv har räddats blir den unika bildskatten i sin digitala version ett referensmaterial för forskningen. Den kommer att bidra till ny kunskap om polarområdena och klimatförändringar, men också ge forskningen visuella exempel på forskningsresornas villkor.

Bild: "Sista synen av Andrées ballong 11 juli" - Fotografi från Andrées polarexpedition

Digitaliseringen av bilderna har skett i ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet (Inst. för naturgeografi och kvartärgeologi), Kungl. vetenskapsakademien (Centrum för vetenskapshistoria), Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet (universitetsbiblioteket) och finansierats av Vetenskapsrådet 2012-2014.

Material från 1868 till 1957-1958 och i medverkande institutioners arkiv har digitaliserats. Det finns mer material f o m 1960-talet och även betydande arkiv efter polarexpeditioner i andra institutioner som ännu inte är digitala.

I en kortare intervju i Sveriges radios Vetenskapsradion Forum svarar initiativtagaren till projektet, professor Per Holmlund, Stockholms universitet, på frågor om digitaliseringen av bildmaterialet (2015-11-16). Lyssna på intervjun: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406 (1:34 min.)

I ett längre inslag medverkar en av projektets deltagare, Tyrone Martinsson, Göteborgs universitet. Programmet tar upp hur äldre bildmaterial kan användas för att studera klimatets påverkan på miljön. Lyssna på inslaget: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632659?programid=1302 (13:30 min.)

Projektet producerade 2013 en utställning på Observatoriemuseet i Stockholm. Läs mer i utställningskatalogen Arktis i fokus: historiska fotografier från svenska polarexpeditioner

I arbetet med digitalisering och registrering av bildmaterialet har uppgifter hämtats från Gösta H. Liljequists stora bokverk från 1993 om svensk polarforskning, läs den i digital version: High latitudes: a history of Swedish polar travels and research. I Alvin finns hänvisningar från respektive expedition till informationen i High latitude. Verket har digitaliserats med hjälp av Svenska polarforskningssekretariatet.

Polarexpeditioner och forskningsresor att se i Alvin:

 • Svenska polarexpeditionen år 1868
 • Spetsbergsexpeditionen 1872-1873 (Adolf Erik Nordenskiöld)
 • Vegaexpeditionen 1878-1880 (Adolf Erik Nordenskiöld)
 • Polaråret 1882-1883
 • Grönlandsexpeditionen 1883 (Adolf Erik Nordenskiöld)
 • Axel Hambergs forskningsresa till Spetsbergen 1892
 • Axel Hambergs undersökningar i Sarek 1895-1931
 • Spetsbergsexpeditionen 1896 (Gerhard De Geer)
 • Andrée-expeditionen 1897 (Salomon August Andrée)
 • Spetsbergsexpeditionen 1898 (Alfred Gabriel Nathorst)
 • Svensk-ryska gradmätningsexpeditionen 1898-1902 (Edvard Jäderin, svensk expeditionsledare)
 • Svensk rekognosceringsexpedition 1898 inför den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen 1898-1902 (Edvard Jäderin)
 • Grönlandsexpeditionen 1899 (Alfred Gabriel Nathorst)
 • Expeditionen till Björnön 1899 (Johan Gunnar Andersson) 
 • Sydpolsexpeditionen 1901-03 (Otto Nordenskjöld)
 • Expeditionerna till Spetsbergen 1908 och 1910 (Gerhard De Geer)
 • Resa till Helags och Sylarna (Fredrik Enquist 1908)
 • Resa till Kebnekasie (Fredrik Enquist 1910)
 • Resa till Kebnekasie (Fredrik Enquist 1914)
 • Resa till Kebnekasie (Fredrik Enquist 1916-1917)
 • Resa till Torneträsk (Fredrik Enquist 1917)
 • Resa till Mårmaglaciären (Fredrik Enquist 1918)
 • Resa till Kebnekaise 1922
 • Maudexpeditionen till norra Ishavet 1922 – 1925
 • Nordaustlandet, svensk-norska expeditionen 1931
 • Svensk-norska Spetsbergsexpeditionen 1931 (Hans W:son Ahlmann)
 • Norsk polarinstitutt 1936  
 • Norsk polarinstitutt 1938 
 • Engelsk-norsk-svenska Spetsbergsexpeditionen 1939 (Erik Stensiö)
 • Grönlandsexpeditionen 1939-40 (Hans W:son Ahlmann)
 • NBSX Antarktis 1949-52 (John Giæver, Valter Schytt)
 • Internationella geofysiska året 1957-58

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
Öppettider under jul och nyår:
27-28/12 och 2-4/1 10.00-12.00
Stängt 24-26/12, 29/12-1/1