Uppsala universitetsbibliotek

Personverser

Personverssamlingen, eller personalverssamlingen, innehåller verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen såsom exempelvis bröllop och begravningar. Materialet löper till och med 1959.

Uppsala universitetsbiblioteks samling av personverser består av originaltryck och är kompletterad med fotostatkopior från andra bibliotek. Vad som är original och vad som är kopia framgår av katalogkorten. Kortkatalogen är placerad i Specialläsesalen på Carolina Rediviva och omfattar två sviter: i den första sviten söker man på den hyllade och i den andra på författaren. 

Kort på gifta kvinnor ligger alfabetiserade efter makens efternamn. Därutöver finns hänvisningskort från kvinnor som ogifta till makens efternamn.

Personversernas egentliga titlar återges inte.
Kungliga personer är i allmänhet undantagna från katalogen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
OBS! Onsdag den 21 mars: telefon stängd 11.30-13.30.