Linnésamlingarna: handskrifterna

I biblioteket förvaras ett tjugotal originalmanuskript av Carl von Linné (1707-1778) och drygt 200 brev av hans hand. Tillsammans bildar de en liten Linnésamling. Linnéhandskrifterna är dock inte samlade rent fysiskt, utan spridda i olika samlingar, beroende på när och varifrån de har kommit hit.

Manuskripten

Många av Linnés manuskript ingår i den ämnesindelade handskriftssamlingen, mest på bokstäverna D och X, som står för Naturalhistoria respektive Biografi. Det gäller till exempel:

Andra ingår i Leufstasamlingen, en samling handskrifter och tryck som kommer från Charles De Geers herrgårdsbibliotek på Leufsta:

Klicka på bilderna nedan för att se sidor ur Linnés manuskript:

Ur Methodus Avium, manuskript om svenska fåglar från 1731 [D 155]


Se hela handskriften

Ur Linnés egenhändiga självbiografi [X 274a]


 

Ur Adonis Uplandicus, om botaniska trädgården i Uppsala [Leufsta Ms]

Breven

Brev från Linné men även till honom finns bland annat i den ämnesindelade handskriftssamlingen på bokstaven G (Brevväxlingar), och i Wallersamlingen:

  • Brev till och från Linné [G 152a-i]
  • Brev från Linné till Carl Peter Thunberg [G 300q fol.]
  • Brev till och från Linné samt intyg [Waller Ms se-]. Dessa är tillgängliga i Alvin.

Hela Linnés korrespondens, inklusive de brev som ingår i Uppsala universitetsbiblioteks Linnésamling, ges ut elektroniskt av Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.
Se The Linnaean Correspondence

Mikrofilmerna

Uppsala universitetsbibliotek tillhandahåller även ett antal mikrofilmer av Linnéhandskrifter som i original förvaras i The Linnean Society of London.

Allt om Linné

Linnésamlingarna i Uppsala universitetsbiliotek

Linné i tryck Böcker av och om Linné i Uppsala universitetsbiliotek

The Linnaean Correspondence Linnés korrespondens online

The Linnean Society of London

Svenska Linnésällskapet

Linnaeus Link Nätbaserad katalog över Linnés samtliga verk, samt annat Linnématerial - tryck, manuskript och naturalier - i bibliotek och arkiv över hela världen

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.