Linnésamlingarna: böckerna

Uppsala universitetsbibliotek hyser en 50 hyllmeter stor Linnésamling, som omfattar både verk av och om Carl von Linné (1707-1778).

Linnésamlingarna: handskrifterna

På Carolina Rediviva finns i princip hela Linnés tryckta produktion, från första upplagan av det banbrytande verket Systema naturae 1735 till Nemesis Divina, eller "Den gudomliga vedergällningen", som publicerades postumt. Här finns också samtliga avhandlingar som lades fram vid Uppsala universitet under Linnés ledning. Dessa står tillsammans med tryckt litteratur om eller med anknytning till Linné i vår Linnésamling. Hit hör även några kapslar med efemärt tryckt material med anknytning till Linné, vilka är registrerade i Alvin.

Därtill kommer en deposition från Linnéanska stiftelsen å Hammarby med verk som tillhört Linnés eget bibliotek. Dessa böcker ingick ursprungligen i den vetenskapliga kvarlåtenskap som 1784 såldes av Linnés änka till Linnean Society i London. Men en del av böckerna, i huvudsak medicin, skickades i slutet av 1800-talet tillbaka till Sverige med motiveringen att de inte passade in ämnesmässigt.

Linnéprojekt

Biblioteket medverkar i olika projekt, till exempel Linnaeus Link, som stöds av ett konsortium av museer, arkiv, bibliotek och andra institutioner i Europa och USA. Projektets samordning sköts av The Linnean Society of London. Avsikten är att publicera en nätbaserad katalog över Linnés samtliga verk, samt att registrera innehav av Linnématerial - tryck, manuskript och naturalier - i bibliotek och arkiv över hela världen.

Ett annat projekt, The Linnaean Correspondence, arbetar med en nätbaserad utgivning av Linnés korrespondens. Projektet drivs av Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.