Linnésamlingarna

Handskrifter och böcker i Uppsala universitetsbibliotek

Unika Linnésamlingar på Uppsala universitetsbibliotek

De flesta av Carl von Linnés handskrifter finns idag hos Linnean Society i London, men av de som blivit kvar i Sverige har en del hamnat på Uppsala universitetsbibliotek. På denna sida visar vi på det unika och till stora delar digitalt åtkomliga materialet:

Läs mer om Linnésamlingarna: Handskrifterna
Läs mer om Linnésamlingarna: Böckerna

Handskrifter av Linné

Från handskriftssamlingarna:

Från Leufstasamlingarna:

Läs mer om Linnesamlingarna: Handskrifterna

Föreläsningsanteckningar

I handskriftssamlingarna finns föreläsningsanteckningar efter föreläsningar hållna av Carl von Linné. Några av dessa har blivit förtecknade i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv:

Hammarbysamlingen

Hammarbysamlingen innehåller verk som tillhört Linnés eget bibliotek. Dessa böcker ingick ursprungligen i den vetenskapliga kvarlåtenskap som 1784 såldes av Linnés änka till Linnean Society i London. Men en del av böckerna, i huvudsak inom ämnet medicin, skickades i slutet av 1800-talet tillbaka till Sverige med motiveringen att de inte passade in ämnesmässigt.

Läs mer om Linnésamlingarna: Böckerna

Från stubbotan rot till anseligt träd

Uppsala universitetsbibliotek firade Carl von Linné med en unik utställning 2007. Under närmare ett år från den 22 maj på Linnés 300-årsjubileum visades ett osedvanligt brett urval av bibliotekets ovärderliga Linnésamlingar för allmänheten. Nu är det möjligt att se hela utställningen online. Klicka på länken och bläddra dig fram genom utställningens tre montrar. Klicka på dokumenten för att förstora dem och läsa om deras tillkomst och historiska betydelse.
Explorer, Firefox eller Chrome rekommenderas. Ladda ner Flash Player.

Se utställningen

Övrigt material

Brev från och till Carl von Linné finns digitaliserade i Linnékorrespondensen, i vilken du finner brev som idag finns på Uppsala universitetsbibliotek:

Linnaeus Link

Uppsala Universitetsbibliotek ingår i Linnaeus Link.

Projektet Linnaeus Link är ett internationellt samarbete mellan bibliotek med betydande samlingar av material av eller om Linné. Det bekostas, underhålls och koordineras av Linnean Society of London. Projektet avser att vara en omfattande digital samkatalog över Linnélitteratur, som ska underlätta för forskare världen över att hitta detta i en enda sökning på nätet.

Katalogen fungerar också som den officiella bibliografin över litteratur med anknytning till Linné och hans verk genom att använda och fortsätta Basil Soulsbys bibliografiska arbete.