Uppsala universitetsbibliotek

Leufstasamlingarna byggdes upp av släkten De Geer under 1700-talet. I boksamlingen ingår cirka 8 500 böcker om naturvetenskapliga ämnen men även andra ämnesområden. Musiksamlingen innehåller tryck och handskrifter från mitten av 1700-talet. En majoritet av musiktrycken kommer från Holland. Handskriftssamlingen består i sin tur främst av brukspatronen och entomologen Charles De Geers egna manuskript och excerpter, men innehåller också värdefulla egenhändiga texter av bl.a. Linné och Olof Rudbeck (far och son).