Kartor över Dzungariet

I biblioteket finns sedan 1743 unika kartor över Dzungariet, ett område i Centralasien. Kartornas väg till Sverige och Uppsala universitetsbibliotek är förknippade med både dramatik och människoöden.

Johan Gustaf Renat (1682-1744) deltog i den karolinska armén under kriget mellan Sverige och Ryssland. Han tillfångatogs efter slaget vid Poltava 1709 och fördes till Tobolsk, varifrån han sedan medföljde en expedition till Dzungariet. Han togs på nytt till fånga och hans fångenskap hos de dzungariska kalmuckerna varade i nära två decennier.

Först 1733 blev Renat fri och kunde tillsammans med sin hustru Brita Scherzenfeldt börja den långa återresan till hemlandet. I juli 1734 återvände paret till Stockholm efter sammanlagt 34 års bortavaro varav 25 år i fångenskap. 

Från Dzungariet medförde Renat ett flertal föremål av stort intresse, bl.a. två kartor på bomullspapper. Den ena kartan var ett kalmuckiskt originalarbete över Dzungariet (kalmuckisk karta A), försett med mongoliska tecken och färglagd i grönt. Kartan kopierades av Renat i förminskat format efter hemkomsten till Sverige, varvid de geografiska namnen översattes till svenska. Originalets upphovsman var enligt Renat den dzungariske härskaren Galdan Tseren. 

Den andra kartan var också den ett kalmuckiskt arbete, men av kinesiskt ursprung och beskrev östra delarna av Centralasien, ungefär södra Mongoliet och Gobiöknen i nuvarande provinsen Xinjiang i nordvästra Kina (kalmuckisk karta B). Kartan var försedd med mongolisk skrift och färgad i röda nyanser på grå-vit botten. Renats kopia av denna karta blev ej fullständig.

1743 donerades kartorna till Uppsala universitetsbibliotek. De betraktades vid donationen som ytterst märkliga och fick en hedersplats tillsammans med Silverbibeln. Under årens lopp föll de dock i glömska. Först 1878 uppmärksammades de ånyo då en ung August Strindberg hittade en kopia av Renats renritning i Linköpings stifts- och landsbibliotek. Kopian kunde så småningom kopplas ihop med de kalmuckiska originalkartorna i Uppsala.

2008 dök oväntat ännu en kopia av Renats renritning upp och utbjöds till försäljning i Stockholm. Denna karta förvärvades några år senare av Kungl. Vitterhetsakademien och deponerades 2010 i Uppsala universitetsbibliotek.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.