Judaica

Bibliotekets samlingar av Judaica, det vill säga böcker och broschyrer om judisk kultur och historia, uppgår till närmare 30 000 titlar i Uppsala universitetsbibliotek. Ungefär två tredjedelar av dessa härrör från Carl Vilhelm Jacobowskys judaicasamling.

Under hela sin historia har universitetsbiblioteket förvärvat hebreisk och judisk litteratur som stöd till teologiska och humanistiska studier. Redan kring 1700 inköptes ett mycket stort antal värdefulla verk i Amsterdam, Hamburg och London, varvid dåvarande universitetsbibliotekarien Eric Benzelius d.y. (1675-1743) gjorde den främsta insatsen. Dessa verk finns förtecknade och beskrivna i en artikel ur Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen från 1946 av Hans Joachim Schoeps.

Judaica

1966 kunde Uppsala universitetsbibliotek förvärva Carl Vilhelm Jacobowskys stora och viktiga judaicasamling. Den omfattade cirka 13 000 verk och var en av dåtidens största privata samlingar över judisk historia och kultur i Europa. I över 70 år samlade historikern och bibliotekarien Jacobowsky (1896-1986) litteratur om judisk kultur inom många ämnesområden: religion, historia, skönlitteratur, konst och konsthantverk, bokhistoria, språkhistoria, memoarer och biografier, släkthistoria samt företagshistoria. Samtliga epoker och geografiska områden finns representerade även om betoningen ligger på europeisk judendom. Bland de verk som anses mest värdefulla för forskningen finns en stor mängd om judiska grupper och församlingar från alla länder. Men i samlingen finns även över 900 böcker och broschyrer om judarnas historia i Sverige samt cirka 800 memoarer och biografier, förutom alla släktkrönikor. Samlingens betydelse ligger lika mycket i den stora mängden svåråtkomliga mindre skrifter som i de större och grundligare verken.

Under de senaste åren har biblioteket tack vare donationer från Aron Neuman och Riksbankens jubileumsfond kunnat registrera judaicasamlingens alla verk i vår söktjänst och i den nationella bibliotekskatalogen Libris. I Libris finns även ämnesdatabasen Svensk judisk bibliografi för alla verk inom området vid svenska bibliotek.

Litteratur

  • Hans-Joachim Schoeps, "Hebräische Erstdrucke vor 1600 in der Universitätsbibliothek Uppsala". (I: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1946(33):4, s. 176-195)

  • C. Vilh. Jacobowsky, Boksamlare: möten och minnen. - Stockholm, 1965. - (Bokvännens bibliotek; 72)

  • Karin Almbladh, C. Vilh. Jacobowskys judaicasamling. - Borås, 1986. - ( Specialarbete / Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan; 1986:24)

  • Hans Nordesjö, "The Jacobowsky Collection of Judaica at Uppsala University Library". (I: Serving the Scholarly Community: Essays on Tradition and Change in Research Libraries Presented to Thomas Tottie on July 3rd, 1995. - Uppsala, 1995. - S. 205-212)

  • --, "Jacobowsky-samlingen på Carolina: ett bibliotek för judisk kultur och historia". (I: Multiethnica, 1996 (16/17), s. 40-44). - En bearbetad översättning av föregående

  • Tor-Göran Henriksson, "C Vilhelm Jacobowskys 'Lilla Carolina'" : Tor-Göran Henriksson ger en inblick i hur en stor privat boksamling växte fram. (I: Upsala Nya Tidning, 2000-05-09) 

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
Öppettider under jul och nyår:
27-28/12 och 2-4/1 10.00-12.00
Stängt 24-26/12, 29/12-1/1