Johannete Ravenelles tidebok

Handskrift på pergament, XII + 193 blad, 15 x 11 cm. Frankrike, ca 1400. Inköpt 1953 till universitetsbiblioteket.
Handskriften har hyllsignum: C 517e

Tideboken, på latin kallad liber horarum, var inom den katolska kyrkan den personliga bönboken. Genom denna fick man en kalender och ett stöd för de bönestunder som skulle hållas. Många tideböcker var rikt och praktfullt utsmyckade.

Handskriftsvolymen C 517e är en vackert illuminerad tidebok utförd i Paris för en fransk dam, Johannete Ravenelle, omkring år 1400. Volymen är smyckad med rikt utsirade miniatyrer och initialer i gouache och bladguld. Miniatyrerna omges av en tunn ram i guld och mäter cirka 6 x 5 cm. Runtom ramen slingrar sig vin- och murgrönsrankor.

Illustrationen återger Jesu födelse på ett för den högmedeltida bildframställningen traditionellt sätt. Maria vilar på bädden, klädd i blå mantel. Bredvid henne ligger det lindade Jesusbarnet i krubban och till höger betraktar den åldrige Josef sin familj. På båda sidor om krubban står åsnan och oxen.


Litteratur

  • Gyllene böcker, Stockholm 1952, s. 58 (nr. 99).
  • Hedlund, Monica, Medeltida bokillustrationer i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger, 7, Uppsala 1980.
  • Lindqvist Sandgren, Eva, The book of hours of Johannete Ravenelle and the Parisian book illumination around 1400, Uppsala 2002.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.